Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Linear Action [C1]
 
 

Z formace Generalized 1/4 Tag a dalších vhodných formací.

Centers Hinge & Box Circulate 1 & 1/2, Outsides Hinge & Trade; ti, kdo se potkají (Center 4) Cast Off 3/4, ostatní move up (jako při Chain Reaction).

Končí v Parallel Waves, Parallel 3 & 1 Lines nebo v Parallelogram (pokud outsides skončí na stejném místě).

     
před
Linear Action
 po
Hinge
 po
Centers Box Circulate 1 & 1/2
jako Outsides Trade
 po
Ti, co se potkají, Cast Off 3/4
ostatní move up
(hotovo)
     
před
Linear Action
 po
Hinge
 po
Centers Box Circulate 1 & 1/2
jako Outsides Trade
 po
Ti, co se potkají, Cast Off 3/4
ostatní move up
(hotovo)
Tanečníci ( a ; a ) končí na stejném místě, proto se chytají do pravé mini-vlny.

Poznámky:
  • Všichni začínají Hinge.
  • Pokud začínají Outsides v L-H Mini-Wave, často dělají tu chybu, že udělají 1/4 In & a krok do pravé mini-vlny! Z Mini-Wave je Hinge & Trade totéž co Arm Turn 3/4, tudíž levá mini-vlna zůstává levou.
  • Finální Centers Cast Off 3/4 může být Arm Turn 3/4 nebo 'Push' Cast Off 3/4.

Z neobvyklá formace:

 
     
před
Linear Action
 po
Hinge
 po
Centers Box Circulate 1 & 1/2
jako Outsides Trade
 po
Ti, co se potkají, Cast Off 3/4
ostatní move up
(hotovo)

Linear Action But anything [C1V]: Udělejte Linear Action, ale Centers místo Cast Off 3/4 udělají anything.

Linear Action But Cross It [C4]: Udělejte Linear Action, ale po Centers Box Circulate 1 & 1/2, udělají Very Centers Slither a pak všichni dokončí figuru.

Linear Cycle [Plus] (Dave Hodson a Lee Kopman 1979): Z formace Wave a vhodných Line of 4. Hinge; Leaders Fold za Trailers (kteří se nijak nezarovnávají); Any Shoulder Double Pass Thru; Peel Off ve směru ramene, kterým jste se míjeli. Končí ve Facing Couples. Figura má čtyři části. Z Wave je figura Linear Cycle podobná Recycle And Sweep 1/4.

https://www.ceder.net/def/linearaction.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.