Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

anyone Kick Off:
Från ett Couple, Mini-Wave, eller annan tillämplig formation.
De utpekade dansarna Run & Roll medan dansare som står i positionen den utpekade dansaren skall komma till, gör sin del av Partner Tag.

anyone Cross Kick Off:
Från en Line eller annan tillämplig formation.
De utpekade dansarna Cross Run & Roll medan de dansare som står i den position dit de utpekade skall gör sin del av Partner Tag.

 
före
Beaus Kick Off
 efter
 
före
Leaders Kick Off
 efter
 
före
Centers Cross Kick Off
 efter
 
före
Ends Cross Kick Off
 efter

Kommentarer:

Kick Off liknar Run på så sätt att icke utpekade dansare bara flyttar sig om en 'runner' kommer till deras position:

I följande diagram är, = Boy och = Girl.

 
före
Boys Kick Off
 efter
 
före
Lead Girl Kick Off
 efter

anyone Kick By {n} [C4] (Jim Davis): Från en Line om 3 eller fler. De utpekade dansarna Run runt n dansare och Roll medan de dansare som det görs Run runt gör en Partner Tag en position mot den utpekade dansarens ursprungliga startposition.

 
före
End Beau Kick By 2
 efter

Kick The Habit [C4] (Lee Kopman 1979): Från tillämpliga formationer. Center 4 gör sin del av Leads Kick Off medan de andra Counter Rotate 1/4.

Cy-Kick [C4]: Från tillämpliga formationer. Center 4 2/3 Recycle medan Outsides gör sin del av Beaus Kick Off.

https://www.ceder.net/def/kickoff.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.