Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{anyone} Kick Off [C2]
 
 

anyone Kick Off:
Z formace Couple, Mini-Wave, a dalších vhodných formací.
Označení tanečníci udělají svoji část Run & Roll. Ti tanečníci, kteří stojí na místě, kde označený tanečník skončí, udělají svoji část Partner Tag.

anyone Cross Kick Off:
Z formace Line a dalších vhodných formací.
Označení tanečníci udělají svoji část Cross Run & Roll. Ti tanečníci, kteří stojí na místě, kde označený tanečník skončí, udělají svoji část Partner Tag.

 
před
Beaus Kick Off
 po
 
před
Leaders Kick Off
 po
 
před
Centers Cross Kick Off
 po
 
před
Ends Cross Kick Off
 po

Poznámky:
  • Neoznačení tanečníci se hýbou pouze v případě, že označený tanečník má skončit na jejich místě.
  • Pouze označení tanečníci mohou provést Roll.
  • Při Cross Kick Off (z formace Line) musí být oba označení tanečníci buď Centers nebo oba Ends.

Kick Off se podobá Run v tom, že neoznačení tanečníci se hýbou pouze v případě, že 'runner' jde na jejich místo:

V následujících diagramech, = Boy a = Girl.

 
před
Boys Kick Off
 po
 
před
Lead Girl Kick Off
 po

anyone Kick By {n} [C4] (Jim Davis): Z formace Line of 3 a více. Označený tanečník Run kolem n tanečníků a Roll. Ti, kolem kterých se dělá Run, udělají Partner Tag o jednu pozici směrem k uvolněnému místu.

 
před
End Beau Kick By 2
 po

Kick The Habit [C4] (Lee Kopman 1979): Z vhodných formací. Center 4 dělají svou část Leads Kick Off, ostatní Counter Rotate 1/4.

Cy-Kick [C4]: Z vhodných formací. Center 4 2/3 Recycle, Outsides dělají svoji část Beaus Kick Off.

https://www.ceder.net/def/kickoff.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.