Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z formace Parallel Columns.

Prvních n tanečníků (kde n koresponduje s daným fraction, tedy např. z formace Parallel Columns of 4, n=1 pro 1/4; 2 pro 1/2; 3 pro 3/4; 4 plné provedení), jako Tandem n provedou Peel Off tak, aby skončili v Concentric Columns of n. Zbylí tanečníci jsou dopředu (za použití Circulate) a utvoří kompaktní formaci.

Z Parallel Columns of 4:

 
před
Invert The Column
 
     
po
1/4
 po
1/2
 po
3/4
  (hotovo)
Z Parallel Columns of 3:

 
před
Invert The Column
 
   
po
1/3
 po
2/3
  (hotovo)

Poznámka: po dokončení plné verze Invert The Column se tanečníci sestoupí k sobě a utvoří spojené Columns. Toto ale neplatí v případě, že je figura dělena (např. 3/4 Invert The Column končí ve formaci "H").

Continue To Invert Another fraction [C4]: Výchozí formace je jedna z průběžných fází Invert The Column. Proveďte další fraction z Invert The Column.

Variace: Magic Invert The Column (fraction) [C2V].

Magic Invert The Column:

 
před
Magic Invert The Column
 
     
po
1/4
 po
1/2
 po
3/4
  (hotovo)

Přestože jsem neslyšel nikdy nikoho callerovat (full) Magic Invert The Column, tak věřím, že by takový povel měl skončit ve formaci Columns, nikoliv Magic Columns. Je to kvůli Magic pravidlu, které říká, že poté, co opustíte Magic Column cirkulační dráhu, je zbytek figury dokončen normálně.

Viz také Cross Invert The Column (fraction) [C2].

https://www.ceder.net/def/invertthecolumn.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.