Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

An Interlocked Parallelogram is a Distorted 2 x 2 that can be formed from a normal 2 x 2 after two non-adjacent dancers move a distance of one matrix position directly away from a line bisecting the 2 x 2. Formace Interlocked Parallelogram je Distorted (zdeformovaná) 2 x 2, kterou lze získat z normální formace 2 x 2 poté, co se dva nesousedící tanečníci pohnout o jednu pozici přímo směrem od středové čary, která dělí jejich 2 x 2 na dvě poloviny.

From a 2 x 4, there are two Interlocked Parallelograms. Z formace 2 x 4 lze získat dvě formace Interlocked Parallelograms.

Interlocked Parallelogram Formation:

 
( also known as Staggered Box této formaci se také říká Staggered Box )
   
From here... Härifrån... Odtud...   imagine you are here... tänk att du är här... si představte, že jste zde...   or here. eller här. nebo zde.

Notes: Kommentarer: Poznámky:

Interlocked Parallelogram Walk & Dodge:

 
 
before före před
Interlocked Parallelogram Walk & Dodge
 
after efter po

Interlocked Parallelograms can also occur within other formations: Interlocked Parallelograms se také nacházejí uvnitř jiných formacích:

   

https://www.ceder.net/def/interlockedparallelogram.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.