Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Příklady symetrických Interlocked 3 By 1 Triangles:

 
   

tanečníci pracují spolu a
tanečníci pracují spolu ve formaci 3 By 1 Triangle

Stejně jako 3 By 1 Triangles, i Interlocked 3 By 1 Triangles jsou obvykle Generalized Tandem-Based Triangle, nikoliv Wave-Based Triangle.

 
před
Interlocked 3 By 1 Triangle Circulate
 po
 
před
(Facing)
Interlocked 3 By 1 Triangle Circulate
 po

Prakticky jediné figury prováděné z formace (Interlocked) 3 By 1 Triangles jsou Circulate, Funny Circulate, a Reshape.

Viz také 3 By 1 Triangle FORMATION [C2].

https://www.ceder.net/def/interlocked3by1triangle.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.