Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Z formace Columns s Ends Facing Out a dalších vhodných formací.

Ends Cloverleaf, Centers Partner Tag (otočit se o 1/4 k sobě & Pass Thru).

Columns končí v Eight Chain Thru.

 
před
Horseshoe Turn
 po
 
před
Horseshoe Turn
 po
 
před
Horseshoe Turn
 po

Poznámky:

Partner Tag [A1] (Willard Orlich 1970): Z formace Couple nebo Mini-Wave. Otočte se o 1/4 na místě směrem k vedlejšímu tanečníkovi (1/4 In); Pass Thru. Končí v Back-to-Back Dancers.

Cross Horseshoe Turn [C4]: Z formace 2 x 4 s Ends v Columns koukající ven. Ends Cross Cloverleaf (jako jeden pohyb Half Sashay a Cloverleaf), Centers 1/4 In and Cross Trail Thru. Obecný Columns končí v Eight Chain Thru. Tato figura má pro centers dvě části.

https://www.ceder.net/def/horseshoeturn.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.