Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

En Galaxy FORMATION består av en Box innanför en Diamond. Detta är motsatsen till en Hourglass FORMATION som består av en Diamond innanför en Box.

Galaxy Circulate [C1]: Från en Galaxy. 'Circulate path' för en Galaxy har 8 positioner. Gå fram till nästa position i din Galaxy (Box dansarna går till den outside Diamond position som de tittar mot och Diamond dansarna går framåt till nästa Center position). Den nya riktning du tittar åt bestäms av dansaren som står på den position dit du skall gå. Du måste antingen titta åt samma håll som den dansaren (dvs du följer hans eller hennes rygg) eller 180° i motsatt riktning (facing Galaxy Circulate). Det innebär att det håll du tittar åt kommer att ändras med 90° och ibland inte alls. Från en normal R-H eller L-H Galaxy, resulterar trafikmönstret för en Galaxy Circulate i att alla dansarna rör sig antingen medsols eller motsols. Om inga dansare kommer till samma position slutar Galaxy Circulate i en Galaxy.

Galaxy FORMATION

 
En Galaxy ser ut så här.

Kommentarer:

Från en Galaxy:

 
 
före
Galaxy Circulate
 efter
Från en Facing Galaxy:

 
 
före
Galaxy Circulate
 efter

Se också

https://www.ceder.net/def/galaxy.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.