Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Drop {direction} [C2]
 
 

Från en Diamond eller generaliserad Single 1/4 Tag där Centers är i en Mini-Wave.

Centers gör sin del av Extend the Tag medan de andra 1/4 mot den givna direction (relativt deras 4-dansare formation). Justera för att sluta i en 2 x 2.

 
före
Drop In
 efter
 
före
Drop Right
 efter

Notera: Drop Back betyder Drop U-Turn Back.

Det finns en potentiell tvetydighet som beror på om outsides vrider sig 1/4 före eller efter Centers Extend (lägg särskilt märke till och nedan):

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
fall 1
(Ends 1/4 In och sedan
Centers Extend & justerar)

efter
fall 2
(Centers Extend & justerar
och sedan de ursprungliga Ends 1/4 In)

Jag föredrar fall 2 beroende på följande orsaker:

  • Det gör Drop till ett 4-dansare call i stället för ett 8-dansare call.
  • Det tillåter Drop direction att callas från vilken som helst Single 1/4 Tag.
  • Det är konsistent med skrivningen i CALLERLAB definitionerna.

Interlocked Drop direction [C2V]: Från Interlocked Diamonds. Alla utom Very Centers gör en normal Drop direction medan Very Centers Interlocked Extend (som en rörelse rygg mot rygg Slither och Extend).

Cross Drop direction [C4]: Centers Cross Extend i stället för Extend.

Varianter:

  • Center Six Drop direction;
  • Grand Drop direction.

https://www.ceder.net/def/drop.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.