Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Non-designated dancers do their part of the given call, "dragging" (or pulling) the designated dancers along with them. Neoznačení tanečníci dělají svoji část dané figury a "táhnou" (nebo strkají) označené tanečníky s sebou.

Suggested syntax: Doporučený styl nápovědy:

Drag The anyone (For A) anything

Notes: Kommentarer: Poznámky:

In the following diagrams, = Boy and = Girl. V následujícím diagramu se ikona = Boy a = Girl.
Drag The Girls For A Ping Pong Circulate:

 
 
before före před  
after efter po

Boys do a normal Ping Pong Circulate, holding onto the adjacent Girl. Boys dělají normální Ping Pong Circulate a drží tu Girl, vedle které začínali.

For the Centers, this amounts to a Cross Concentric Ah So; for the Outsides, this amounts to a Cross Concentric Veer Left. Pro Centers je to totéž co Cross Concentric Ah So, pro Outsides je to totéž co Cross Concentric Veer Left.

Drag The Center Girls: 3 By 1 Triangle Circulate:

 
 
before före před  
after efter po
Drag The Boys: Once Removed Diamond Circulate:

 
 
before före před  
after efter po
Drag The Boys For A Walk Out To A Wave:

 
 
before före před  
after efter po

(Choreographically equivalent to Breaker 3) (Choreografický ekvivalent k Breaker 3)

Centers Drag The Girls: All Twist The Line:

 
 
before före před  
after efter po
Drag The Center Girls: Couple Up:

 
 
before före před  
after efter po

Note to callers: Since dragging a dancer backward can often result in awkward choreography, be careful when applying this concept. Poznámka pro callery: buďte při používání tohoto konceptu opatrní, protože tahání někoho pozpátku může vést k pěkně divné choreografii.

https://www.ceder.net/def/drag.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.