Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från tillämpliga formationer.

  1. De som kan Right Pull By;
  2. alla Left Pull By;
  3. Alla Right Pull By.

Slutar i en Facing Circle (t.ex., från ett Squared Set efter "Face Your Corner").

Från Starting Double Pass Thru:

 
     
före
Dixie Grand
 efter
Center Right Pull By
 efter
Left Pull By
 efter
Right Pull By
(klart)
Från Eight Chain Thru:

 
     
före
Dixie Grand
 efter
All Right Pull By
 efter
Left Pull By
 efter
Right Pull By
(klart)
Från Completed Double Pass Thru:

 
     
före
Dixie Grand
 efter
Ends Right Pull By
 efter
Left Pull By
 efter
Right Pull By
(klart)
Från Magic Columns:

 
     
före
Dixie Grand
 efter
Those Facing Right Pull By
 efter
Left Pull By
 efter
Right Pull By
(klart)

Kommentarer:
  • Allt eftersom callet går framåt, utvecklas formationen till en Circle ("O") formation.
  • Dixie Grand följs vanligtvis av en Allemande Left. Emellertid är det inte alltid fallet. Anta inte automatiskt en Allemande Left.
  • "Dixie" betyder att de som kan gör en right pull by; sen gör alla något med vänster hand. Till exempel, en Dixie Style To A Wave är en ("Those Who Can", eller Belles) Right Pull By och sedan gör alla Left Touch 1/4.

Split Dixie Grand [C1V]: De som kan Right Pull By och vänd 1/4 för att titta på de inaktiva dansarna; alla Left Pull By; alla Right Pull By. Under callets gång utvecklas formationen till en Circle ("O") formation.

https://www.ceder.net/def/dixiegrand.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.