Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Delight | Dilemma [C3A]
 
 
Från tillämpliga formationer (vanligen en 3/4 Tag).

Outsides 1/4 Right (om det är Delight) eller 1/4 Left (om det är Dilemma) och Circulate två gånger medan Centers Swing, Slip två gånger och Cast Off 3/4.

Slutar vanligen i Parallel Lines.

Centers del av Delight | Dilemma är ett 4-delars call.

 
före
Delight
 efter

any Tagging call (-er's) Delight | Dilemma [C3A]: Gör any Tagging callet till 1/2 Tag positionen; Extend; Delight | Dilemma.

   
före
Flipper's Dilemma
 efter
3/4 Flip The Line
 efter
Dilemma
(klart)

Swing Back [obsolete] (Denny Lantz 1975): Arm Turn 1/2; Slip två gånger.

Se också Tagging Calls.

https://www.ceder.net/def/delight.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.