Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från Parallel Columns om {n}, där n är större än eller lika med 3.

De första n dansarna (enligt den fraction som har angetts, se första kommentaren nedan) som en enhet Trail Off för att sluta i Concentric Columns om n medan de återstående dansarna, som använder Circulates, går upp för att bilda en kompakt formation.

Kommentarer:

före
Cross Invert The Column
 
     
efter
1/4
 efter
1/2
 efter
3/4
  (klart)

Variant: Magic Cross Invert The Column fraction [C2V].

Se också Invert The Column (fraction) [C2].

https://www.ceder.net/def/crossinvertthecolumn.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.