Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Fra Eight Chain Thru.

Alle laver en Right Pull By, så laver Ends en Courtesy Turn mens Centers laver en Left Hand Star 1/2 og ender i en ny Eight Chain Thru formation.

Ends in an Eight Chain Thru.

   
før
Cross Chain Thru
 efter
Right Pull By
 efter
Outsides Courtesy Turn
mens Centers L-H Star 1/2
(færdig)

Noter:
  • For de dansere der kommer ind til centeret vil resultatet af Left-Hand Star 1/2 være det samme som en Cross Trail Thru (Men det danses som Belle Walk, Beau Dodge efterfulgt af en Walk & Dodge).
  • Per definition er Roll retningen for alle dansere mod venstre. Dette er fastlagt således at en Cross Chain Thru & Roll er identisk med Cross Chain and Roll. Eks. Cross Chain Thru, Boys Roll betyder at Boys laver Cross Chain & Roll mens Girls laver Cross Chain Thru.

Variationer: Star 3/4, Star one full turn.

See also Cross Chain & Roll [C1].

https://www.ceder.net/def/crosschainthru.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.