Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross By [C1]
 
 

Fra Parallelle Waves eller Thar.

I en bevægelse laves 1/2 Circulate og en Slide (Nose-to-Nose).

En Thar ender i en Wrong-Way Thar og omvendt, Parallelle Waves ender i en Thar.

Alternativ definition: I en bevægelse laves Slip the Clutch og Spread.

Fra Parallel Waves:
 

 
før
Cross By
 efter

Fra en Thar:
 

 
før
Cross By
 efter

Noter:

  • Cross By ændrer et Right-Hand setup til et Left-Hand setup & vice-versa.
  • Ends bliver Centers og Centers bliver Ends.
  • Some callers call Cross By from a 1/4 Tag and want a Cross Extend [C1]. This usage of Cross By isn't correct since 1/2 Circulate isn't defined from a 1/4 Tag.
  • Ifølge CALLERLAB definitionen ender callet fra Parallelle Waves I en Center Wave med 2 vertikale Mini-Waves - og IKKE I en Thar - dette medfører at der identificeres en Center-Wave. Det er ikke set at en Caller udforsker denne problematik - men hvem ved!

https://www.ceder.net/def/crossby.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.