Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross & Wheel FAMILY [C2]
 
 

Cross & Wheel As Couples Hinge; As Couples Step & Fold.
Cross Trade & Wheel As Couples Hinge; Very Centers Trade; As Couples Step & Fold.
Grand Cross Trade & Wheel As Couples Hinge; Triple Trade; As Couples Step & Fold.
Single Cross & Wheel Hinge; Step & Fold.
Single Cross Trade & Wheel Hinge; Centers Trade; Step & Fold.
Grand Single Cross & Wheel Hinge; Grand Step & Fold (Very Ends Fold, ostatní Step Thru).
Grand Single Cross Trade & Wheel Hinge; středové dvojice tanečníků Trade; Grand Step & Fold (Very Ends Fold, ostatníStep Thru).

Cross & Wheel [C2]: Z formace Parallel Lines sestávající z Couples (tzn. Parallel Two-Faced Lines, Out-Facing Lines apod.). As Couples Hinge; As Couples Step & Fold. Obvykle končí v Parallel Two-Faced Lines. Figura Cross & Wheel má dvě části.

   
před
Cross & Wheel
 po
As Couples Hinge
(1/2)
 po
As Couples Step & Fold
(hotovo)

Cross Trade & Wheel [C2]: Z vhodných Parallel Lines. As Couples Hinge; Very Centers Trade; As Couples Step & Fold. Končí v Parallel Two-Faced Lines. Figura Cross Trade & Wheel má tři části.

Grand Cross Trade & Wheel [C2]: Z vhodných Parallel Lines. As Couples Hinge; Triple Trade; As Couples Step & Fold. Končí v Parallel Two-Faced Lines. Figura Grand Cross Trade & Wheel má tři části.

Single Cross & Wheel [C2]: Z ne T-Bone 2 x 2 formací. Hinge; Step & Fold. Končí v 2 x 2. Figura Single Cross & Wheel má dvě části.

   
před
Single Cross & Wheel
 po
Hinge
(1/2)
 po
Step & Fold
(hotovo)

Single Cross Trade & Wheel [C2]: Z ne T-Bone 2 x 2 formací. Hinge; Centers Trade; Step & Fold. Obvykle končí v Mini-Wave Box. Figura Single Cross Trade & Wheel má tři části.

     
před
Single Cross Trade & Wheel
 po
Hinge
(1/3)
 po
Centers Trade
(2/3)
 po
Step & Fold
(hotovo)

Variace: protože původní definice Single Cross Trade & Wheel nebyla úplně přesná, následující historické použití je stále možné...

Z Inverted Box:
 
     
před
Single Cross Trade & Wheel
 po
Hinge
(1/3)
 po
Centers Trade
(2/3)
 po
Ends Fold
(hotovo)

Někteří calleři věří, že výše zmíněné by nemělo být legální, protože pokud by se šlo podle zobecněné definice, tanečníci by skončili na stejném místě (tzn. Centers by udělali Step Ahead a Ends by udělali Fold na stejné místo).

Grand Single Cross Trade & Wheel [C2] (Lee Kopman): Z formace Columns of {n}, kde n je větší nebo rovno 3. Hinge; středové páry tanečníků Trade (Grand Slip); Grand Step & Fold (Very Ends Fold, ostatní Step Thru). Končí v Parallel Lines. Figura Grand Single Cross Trade & Wheel má tři části.

   
před
Grand Single Cross Trade & Wheel
 po
Hinge & Grand Slip
(2/3)
 po
Grand Step & Fold
(hotovo)

Grand Single Cross & Wheel [C2]: Z formace Columns. Hinge; Grand Step & Fold (Very Ends Fold, ostatní Step Thru). Figura Grand Single Cross & Wheel má dvě části.

   
před
Grand Single Cross & Wheel
 po
Hinge
(1/2)
 po
Grand Step & Fold
(hotovo)

Poznámka: Protože variace Cross & Wheel s Trade jsou běžnější, tanečníci často křičí "no Trade" jako pomůcka pro Cross & Wheel, Single Cross & Wheel, a Grand Single Cross & Wheel.

Grand Cross Trade And anything [C2V]: As Couples Hinge; Center 6 Trade; všichni udělají figuru anything. Figura anything nahrazuje As Couples Step & Fold. Tato varianta je poněkud obskurní a používaná jen několika málo callery.

Viz také Step & Fold [C1].

https://www.ceder.net/def/crossandwheel.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.