Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Cross & Turn, Reverse Cross & Turn [C1]
 
 
Z formace Facing Couples.

Cross & Turn:
Beaus diagonally Right Pull By, Belles U-Turn Back.

Reverse Cross & Turn:
Belles diagonally Left Pull By, Beaus U-Turn Back.

Končí v Back-to-Back Couples.

Cross & Turn:
 

 
před
Cross & Turn
 po

Reverse Cross & Turn:
 

 
před
Reverse Cross & Turn
 po

Poznámky:

  • Historicky se pro Pull By při figuře Reverse Cross & Turn používala pravá ruka, nicméně calleři i tanečníci cítili, že je to špatně, protože Reverse často znamená, že se dělá Mirror Image dané figury. Ještě donedávna (květen 1996) definice od CALLERLAB stále uváděla, že tanečníci používají pravou ruku. Současná definice už mluví o levé ruce.
  • Tanečníci, co dělají Pull By, často křiknou 'Bang!', vytáhnou z pouzdra pomyslnou zbraň a zastřelí tanečníka na diagonále (jako při westernovém duelu). To často způsobí, že pak místo Pull By udělají jednoduše Jaywalk, protože mají ruce zaneprázdněné střílením.

Varianta: Grand (Working Forward) Cross & Turn (z formace R-H 1/4 Box): 6 Right Pull By, 2 U-Turn Back.

Grand Cross & Turn:
 

 
před
Grand Cross & Turn
 po

https://www.ceder.net/def/crossandturn.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.