Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från tillämpliga formationer.

Gå framåt i en båge, en 'fraction' (del) av en cirkel, runt 'flagpole center' på uppställningen, och behåll samma avstånd till mitten på uppställningen

Kommentarer:
  • Counter Rotate kan inte göras om en dansare tittar direkt mot (eller från) 'flagpole center' på uppställningen.
  • Om ingen fraction ges, anta 1/4.
  • Om du börjar från en symmetrisk uppställning, och alla är aktiva, är slutformationen för Counter Rotate 1/4 samma som startformationen men roterad 90°.
  • Du kanske måste variera avståndet till mitten på uppställningen för att lämna utrymme för 'square breathing' om inte alla är aktiva för Counter Rotate.
  • Du kan försöka visualisera Counter Rotate 1/4 som om formationen var placerad på en tom karusell, med mitten på squaren på mittpunkten på karusellen, och någon sköt på karusellen ett kvarts varv (medsols eller motsols, vilketdera som får dig att röra dig framåt). Din formation förblir densamma. Du kommer att ha samma avstånd till mittpunkten men det håll du tittar åt har förändrats med 90°. Notera att några dansare kan vara på en karusell som går i motsatt riktning mot din egen.

Från Parallel Waves:

 
 
före
Counter Rotate 1/4
 efter
Från (Magic) Columns:

 
 
före
Counter Rotate 1/4
 efter
Från en Hourglass:

 
 
före
Counter Rotate 1/4
 efter

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Counter Rotate 1/4

efter
In Your Block Counter Rotate 1/4

Split Counter Rotate fraction [A2]: Dela formationen i 2 lika sub-formationer genom att dra en imaginär linje som halverar långaxeln. Dansarna i varje sub-formation går framåt i en båge en fraction (del) av en cirkel runt 'flagpole center' på sub-formationen, och håller samma avstånd till mitten på sin sub-formation. Från Parallel Lines eller Columns arbeta i varje Box; från Diamonds arbeta i varje Diamond; från en 1 x 8 Line arbeta i varje Line.

Trade Counter Rotate [C4] (Jack Lasry 1973): Från tillämpliga formationer. Som en rörelse, Counter Rotate 1/4 & Spread.

https://www.ceder.net/def/counterrotate.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.