Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Fra enhver formation hvor ingen dansere kigger direkte på, eller væk fra Flagpole center.

Hver danser bevæger sig fremad det angivne antal kvarte (1/4 hvis ikke andet er angivet) omkring Flagkole center af formationen idet man holder samme afstand fra dette center som om man er et hjul der drejer om center. Ved hver 1/4 man udfører Counter Rotate kigger man på en ny væg (dvs. man drejer 90°).

Noter:
  • Counter Rotate cannot be done if a dancer is facing directly toward (or away from) the flagpole center of the set.
  • If no fraction is given, assume 1/4.
  • Når man starter fra en symmetrisk formation og alle er active, vil slutformationen for Counter Rotate 1/4 være den same som startformationen men roteret 90°.
  • Det kan forekomme at man skal variere afstanden fra centeret for at tillade Square-breathing (Udvidelse eller sammentrækning) hvis ikke alle er aktive i Counter-Rotate-Callet.
  • Prøv at forestille dig Counter Rotate 1/4 som om formationen er placeret på en karusel med centeret af formationen placeret på centeret af karusellen og nogen skubber karusellen 1/4 omgang (med eller mod uret - i hvilken som helst retning der får dig til at bevæge dig fremad). Din formation er den samme, du vil stadigvæk have samme afstand fra Centeret men din ansigtsretning vil have skiftet 90°. Bemærk at nogle dansere måske skal gå modsat din retning.

Fra Parallel Waves:

 
 
før
Counter Rotate 1/4
 efter
Fra (Magic) Columns:

 
 
før
Counter Rotate 1/4
 efter
Fra en Hourglass:

 
 
før
Counter Rotate 1/4
 efter

Dette er startformation
for hver af de følgende:

efter
Counter Rotate 1/4

efter
In Your Block Counter Rotate 1/4

Split Counter Rotate fraction [A2]: Split the formation into 2 equal sub-formations by drawing an imaginary line bisecting the long axis. Dancers in each sub-formation walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of their sub-formation. From Parallel Lines or Columns work in each Box; from Diamonds work in each Diamond; from a 1 x 8 Line work in each Line.

Trade Counter Rotate [C4] (Jack Lasry 1973): From applicable formations. As one movement, Counter Rotate 1/4 & Spread.

https://www.ceder.net/def/counterrotate.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.