Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från tillämpliga formationer.

Gå framåt i en båge, en 'fraction' (del) av en cirkel, runt 'flagpole center' på uppställningen, och behåll samma avstånd till mitten på uppställningen

Kommentarer:

Från Parallel Waves:

 
 
före
Counter Rotate 1/4
 efter
Från (Magic) Columns:

 
 
före
Counter Rotate 1/4
 efter
Från en Hourglass:

 
 
före
Counter Rotate 1/4
 efter

JÄMFÖR FÖLJANDE

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
Counter Rotate 1/4
 efter
In Your Block Counter Rotate 1/4

Split Counter Rotate fraction [A2]: Dela formationen i 2 lika sub-formationer genom att dra en imaginär linje som halverar långaxeln. Dansarna i varje sub-formation går framåt i en båge en fraction (del) av en cirkel runt 'flagpole center' på sub-formationen, och håller samma avstånd till mitten på sin sub-formation. Från Parallel Lines eller Columns arbeta i varje Box; från Diamonds arbeta i varje Diamond; från en 1 x 8 Line arbeta i varje Line.

Trade Counter Rotate [C4] (Jack Lasry 1973): Från tillämpliga formationer. Som en rörelse, Counter Rotate 1/4 & Spread.

https://www.ceder.net/def/counterrotate.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.