Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Fra enhver formation hvor ingen dansere kigger direkte på, eller væk fra Flagpole center.

Hver danser bevæger sig fremad det angivne antal kvarte (1/4 hvis ikke andet er angivet) omkring Flagkole center af formationen idet man holder samme afstand fra dette center som om man er et hjul der drejer om center. Ved hver 1/4 man udfører Counter Rotate kigger man på en ny væg (dvs. man drejer 90°).

Noter:

Fra Parallel Waves:

 
 
før
Counter Rotate 1/4
 efter
Fra (Magic) Columns:

 
 
før
Counter Rotate 1/4
 efter
Fra en Hourglass:

 
 
før
Counter Rotate 1/4
 efter

CONTRAST THE FOLLOWING

 
Dette er startformation
for hver af de følgende:
 
 
efter
Counter Rotate 1/4
 efter
In Your Block Counter Rotate 1/4

Split Counter Rotate fraction [A2]: Split the formation into 2 equal sub-formations by drawing an imaginary line bisecting the long axis. Dancers in each sub-formation walk forward in an arc for a total of fraction of a circle, around the flagpole center of the sub-formation, keeping the same distance from the center of their sub-formation. From Parallel Lines or Columns work in each Box; from Diamonds work in each Diamond; from a 1 x 8 Line work in each Line.

Trade Counter Rotate [C4] (Jack Lasry 1973): From applicable formations. As one movement, Counter Rotate 1/4 & Spread.

https://www.ceder.net/def/counterrotate.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.