Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Circle ({fraction}) To A Wave [C2]
 
 

Från Facing Couples.

  1. Circle Left 1/4 (eller den givna fraction);
  2. Beaus Walk medan Belles Dodge.

Slutar i en R-H Mini-Wave Box.

Circle To A Wave är ett 2-delars call.

   
före
Circle To A Wave
 efter
Circle Left 1/4
 efter
Beaus Walk, Belles Dodge
(klart)

Kommentarer:
  • Circle To A Wave är samma som (i din grupp om 4) Circle Left 1/4 With The Flow.
  • Kanske Circle To A Wave skulle ha kallats Circle To A Mini-Wave eller Circle To A Box eftersom det slutar i en Mini-Wave Box, inte i en Wave. Från Facing Lines, slutar Circle To A Wave i Columns, inte i Waves.
  • Det är intressant att notera att i vårt exemplar av BURLESON'S SQUARE DANCE ENCYCLOPEDIA, listas detta call som Circle To A Wave | Column. Enligt Burleson's, börjar Circle To A Wave från en Eight Chain Thru och slutar i Parallel Waves, medan Circle To A Column börjar i Facing Lines och slutar i Columns. Vi har aldrig hört någon caller calla en Circle To A Column.
  • Callet Single Circle To A Wave [Plus] är inte besläktat med Circle To A Wave. Emellertid på C3 , kan Single CONCEPT appliceras på callet Circle To A Wave vilket ibland kan resultera i förvirring.

Mirror Circle (fraction) To A Wave [C3B]: Från Facing Couples. Circle Right 1/4 (eller den givna fraction); Belles Walk medan Beaus Dodge. Slutar i en L-H Mini-Wave Box. Detta call har historiskt varit känt som Reverse Circle (fraction) To A Wave.

Circle The (fraction) Tag [C4] (Vic Ceder): Från Facing Couples. Circle 1/4 Left; Beaus 1/2 Walk medan Belles 1/2 Dodge (detta är Circle The 1/4 Tag); Extend till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, avsluta en full Tag The Line. Circle The 1/2 Tag är ekvivalent med Circle To A Wave.

Se också With The Flow [C1].

https://www.ceder.net/def/circletoawave.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.