Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Change Your Image [C3B]
 
 

Från en 2 x 4.

Centers Phantom Columns Circulate två gånger medan Ends Split Circulate två gånger.

Parallel Lines eller Columns slutar i Columns; T-Bones slutar i varierande formationer.

Change Your Image är ett 2-delars call och kan fraktionaliseras i kvartar.

   
före
Change Your Image
 efter
1/2
  (klart)

Kommentarer:
  • För att undvika trafikproblem, måste Ends ibland vänta tills Centers har kommit undan ur mitten.
  • Var försiktig om callern säger Change Your Image 1 & 1/2 eller twice. Du måste omvärdera Ends och Centers efter den första Change Your Image.
  • Från Parallel Lines, Change Your Image är en 'shape-changer' (dvs., slutar i Columns vridna 90° från startpositionen); Från Columns, är inte Change Your Image en 'shape-changer'.

Magic Change Your Image [C3BV]: Från en 2 x 4 där Ends är i generaliserade Columns. Centers Phantom Columns Magic Column Circulate två gånger medan Ends Magic Column Split Circulate två gånger.

   
före
Magic Change Your Image
 efter
1/2
  (klart)

https://www.ceder.net/def/changeyourimage.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.