Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en 2 x 2.

Cast Back:
Leaders eller de som pekas ut, som en rörelse, Peel Off & Step Ahead för att sluta bredvid den dansare (eller position) som var omedelbart bakom dem. Trailers och icke utpekade dansare rör sig inte.

Cross Cast Back:
Leaders eller de som pekas ut, som en rörelse, Trail Off & Step Ahead för att sluta bredvid den position som var diagonalt motsatt i deras Box.

 
före
(Leads) Cast Back
 efter
 
före
(Leads) Cast Back
 efter
 
före
(Leads) Cross Cast Back
 efter
 
före
(Leads) Cross Cast Back
 efter

Kommentarer:

https://www.ceder.net/def/castback.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.