Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Från en 2 x 2.

Cast Back:
Leaders eller de som pekas ut, som en rörelse, Peel Off & Step Ahead för att sluta bredvid den dansare (eller position) som var omedelbart bakom dem. Trailers och icke utpekade dansare rör sig inte.

Cross Cast Back:
Leaders eller de som pekas ut, som en rörelse, Trail Off & Step Ahead för att sluta bredvid den position som var diagonalt motsatt i deras Box.

 
före
(Leads) Cast Back
 efter
 
före
(Leads) Cast Back
 efter
 
före
(Leads) Cross Cast Back
 efter
 
före
(Leads) Cross Cast Back
 efter

Kommentarer:
  • Cast Back kan också göras av en enskild dansare om callern också talar om en riktning.
  • Cast Back och Cross Cast Back är positionella call där normal 'square breathing' (expandera och dra ihop formationerna när den långa och korta axeln varierar) tillämpas inte. De inaktiva dansarna rör sig inte och justerar inte på något sätt.
  • Cross Cast Back, om de aktiva dansarna börjar sida vid sida (som ett Couple), passerar de varandra med vänster axel.  Historiskt sett, har dansarna alltid passerat med vänster axel eftersom det är en 'Cross' rörelse; emellertid, 'förenklade' CALLERLAB en gång passeringsregeln, och många dansare blev därefter lärda att passera med höger axel. Den gällande CALLERLAB definitionen för Trail Off (från Tandem Couples) säger att dansarna gör en Half Sashay (Belle framför Beau) & och Peel Off, dvs passering med vänster axel. Var försiktig när du dansar Cross Cast Back eftersom du kan träffa på dansare som insisterar att passera med vänster axel och andra dansare som insisterar att passera med höger axel.

https://www.ceder.net/def/castback.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.