Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Two-Faced Line.

  1. Veer rygg mot rygg;
  2. de utpekade dansarna gör en U-Turn Back åt samma håll som man gör Veer.

Slutar i en 2 x 2.

Bounce är ett 2-delars call.

Kommentarer:

Bounce The Belles:

 
   
före
Bounce The Belles
 efter
Veer Right
  efter
Belles U-Turn Back
åt höger
(klart)
Bounce The Boys & Roll:

 
     
före
Bounce The Boys & Roll
( = Boy)
 efter
Veer Left
  efter
Boys U-Turn Back
åt vänster
(klart)
 efter
Roll
(klart)

Single Bounce anyone [C2]: Från en Mini-Wave. Single Veer rygg mot rygg (Step Thru); de utpekade dansarna U-Turn Back åt samma håll som Veer.

Single Bounce The Boys:

 
 
före
Single Bounce The Boys
( = Boy)
 efter

För de utpekade dansarna känns Single Bounce som en Single Wheel.

Varianter:

https://www.ceder.net/def/bounce.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.