Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från Tandem Couples, en Mini-Wave Box eller den 2 x 2 T-Bone som fås från en Mini-Wave Box efter att Leaders gjort en 1/4 Out.

Det finns två något olika definitioner för Boomerang beroende på startformationen.

  1. Från Tandem Couples: Leaders Zoom medan Trailers Circulate och Trade. Slutar i Facing Couples.
  2. Från en Mini-Wave Box eller andra tillämpliga 2 x 2 formationer: Leaders Zoom medan Trailers Scoot Back (Extend, Trade och Extend). En Mini-Wave Box slutar i en Mini-Wave Box. Denna användning av Boomerang kan fraktionaliseras i halvor.

Från Tandem Couples:

 
 
före
Boomerang
 efter
Från en Mini-Wave Box:

 
   
före
Boomerang
 efter
1/2
(Peel To A Diamond)
 efter
Från en T-Bone Box:

 
   
före
Boomerang
 efter
1/2
(Peel To A Diamond)
 efter

Notera: Från Tandem Couples, kan alla göra Roll; från andra formationer kan bara de ursprungliga Leaders göra en Roll.

https://www.ceder.net/def/boomerang.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.