Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Byt ut den första Circulate på ett givet call (Coordinate, Motivate, Percolate, eller Perk Up) mot anything callet. Om anything callet är Circulate, är det kutym att ordet Circulate utelämnas. Om anything callet är en (Split) Counter Rotate 1/4, utelämnas frasen "Rotate 1/4". Hur callern säger detta är mycket viktigt. Om callern säger Scoot Back (paus) Motivate, då skall du göra en Scoot Back följt av en full Motivate. Emellertid, om callern säger Scoot Back Motivate som en fras, då skall du byta ut den första Circulate på Motivate mot en Scoot Back. En del caller lägger till suffixet "er's" till anything callet för att göra det otvetydigt (t.ex, Scoot Backer's Motivate). Det givna callet (Coordinate, Motivate, Percolate, eller Perk Up) måste börja med en Circulate.

anything Coordinate [C2]: Gör anything callet; 1/2 Circulate; Center 6 Trade; Very Ends gör sin del av Fan The Top medan Very Centers Veer Out. Slutar vanligen i Parallel Two-Faced Lines. Anything callet ersätter den första Circulate.

anything Motivate [C2]: Gör anything callet; Ends 1/2 Circulate medan Centers Cast Off 3/4; Center Star|Diamond Circulate två gånger medan de andra Trade; de som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate). Slutar vanligen i Parallel Waves. Anything callet ersätter den första Circulate. Om anything callet slutar med orden 'Circulate' eller 'Rotate 1/4', så utelämnar man dessa ord. Till exempel, In Roll Motivate är en In Roll Circulate; Centers Cast Off 3/4 medan Ends 1/2 Circulate; Center 4 Star 1/2 medan Outsides Trade; De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp.

anything Percolate [C2]: Gör anything callet; 1/2 Circulate; Center Line Hinge & Cross medan de andra Any Hand Turn Thru (Trade & Step Thru). Slutar vanligen i Lines rygg mot rygg eller T-Bones.

anything Perk Up [C2]: Gör anything callet; 1/2 Split Circulate; Center Line Hinge, Circulate & Trade medan de andra (Concentric) Circulate två gånger. Slutar vanligen i Parallel Two-Faced Lines. Anything callet ersätter den första Circulate.

Split Counter Coordinate:

 
   
före
Split Counter Coordinate
 efter
Split Counter Rotate 1/4
 efter
Finish Coordinate
(klart)
In Roll Perk Up:

 
     
före
In Roll Perk Up
 efter
In Roll Circulate
 efter
1/2 Split Circulate
 efter
Outsides Circulate två gånger
medan Centers Hinge, Circulate & Trade
(klart)
Counter Motivate:

 
     
före
Counter Motivate
 efter
Counter Rotate 1/4
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Ends 1/2 Circulate
 efter
hela callet
Hinger's Percolate:

 
     
före
Hinger's Percolate
 efter
Hinge
 efter
1/2 Circulate
 efter
Centers Hinge & Cross
medan Outsides Turn Thru
(klart)

Kommentarer:

https://www.ceder.net/def/anythinganything.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.