Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{direction} Anchor {fraction} [C4]
 
 
Från ett Couple.

Använd dansaren närmast den givna direction som vridningspunkt och Cast Off den givna fraction mot den givna direction. Dansaren som är vridningspunkt börjar och slutar på samma punkt på golvet. Det finns varken en default direction eller en default fraction för detta call.

 
före
Right Anchor 1/4
 efter

Kommentarer:
  • Den givna direction är vanligen Right eller Left, men kan också vara In eller Out (refererande till Center på uppställningen).
  • Anchor är ett positionellt call (som Cast Back, Cross Cast Back, Loop, Press direction, Shove Off, Tow Truck och Truck). Inaktiva dansare flyttar sig inte eller justerar på något annat sätt som de skulle göra vid normal 'square breathing.'
  • Blanda inte ihop Anchor med Cast Off. Vid callet Anchor, förblir dansaren som är vridningspunkt på samma ställe under hela callet. Vid callet Cast Off, är vridningspunkten halvvägs mellan de två dansarna.

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Cast Right 1/2

efter
Right Anchor 1/2

Varianter: Line of 3 (or more) Anchor.

Anchor The anyone For anything [C4]: Från tillämpliga formationer. Gör anything callet med den utpekade dansaren stående på samma punkt på golvet under hela callet. Detta resulterar ofta i att slutformationen blir offset från startformationen.

https://www.ceder.net/def/anchor.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.