Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

A Tandem unit consists of one dancer immediately behind another. Both dancers must be facing the same direction. The two dancers work together as if they were a single dancer to do the given call. Tandem is similar to As Couples [A1], but instead of being side-by-side, the dancers are front-to-back. Eine Tandem Einheit besteht aus einem Tänzer direkt hinter einem anderen Tänzer. Beide Tänzer müssen in dieselbe Richtung schauen. Die beiden Tänzer arbeiten zusammen, als ob sie ein einzelner Tänzer wären, um den gegebenen Call zu tanzen. Tandem ist ähnlich wie As Couples [A1], aber anstelle nebeneinander zu stehen, sind die Tänzer hintereinander. En Tandem enhet består av en dansare omedelbart bakom en annan. Båda dansarna måste titta åt samma håll. De två dansarna arbetar tillsammans som om de vore en enda dansare för att göra det givna callet. Tandem liknar As Couples [A1], men i stället för att vara sida vid sida så är dansarna framsida mot rygg. En Tandem-enhed består af én danser umiddelbart efter en anden. Begge dansere skal have samme ansigtsretning. De to dansere arbejder sammen som om de var én danser når de udfører det givne kald. Tandem ligner As Couples [A1], men i stedet for at være ved siden af hinanden er man "front-to-back". Tandem sestává ze dvou tanečníků stojících za sebou. Oba tanečníci se koukají stejným směrem. Oba pracují jako jedna jednotka, jakoby byli jeden tanečník, a takto provedou danou figuru. Tandem je podobný As Couples [A1], ale místo vedle sebe jsou tanečníci za sebou.

Tandem dancers Tandem Tänzer Tandem dansare Tandem dansere Tanečníci v tandemu (Tandem dancers)

   
before vor före før před
Tandem Touch 1/4
 
after nach efter efter po
Tandem Touch
 
after nach efter efter po
Tandem Arm Turn 1/4
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)
   
before vor före før před
Tandem Spin The Top
 
after nach efter efter po
Tandem Arm Turn 1/2
 
after nach efter efter po
Tandem Fan The Top
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Dancing hints: Tanz Tips: Danstips: Danse hints: Rady pro tancování:

Tandem of 3 (or 4): A one-faced Column of 3 (or 4) dancers work as a unit. Tandem of 3 (oder 4): Eine Column mit 3 (oder 4) Tänzern gleicher Blickrichtung arbeitet als eine Einheit. Tandem of 3 (or 4): En one-faced Column om 3 (eller 4) dansare arbetar som en enhet. Tandem of 3 (or 4): En Column bestående af 3 eller 4 dansere med samme ansigtsretning, arbejder som en enhed. Tandem of 3 (nebo 4): Column of 3 (nebo 4), kde se tanečníci koukají stejným směrem, pracuje jako jednotka.

As Couples CONCEPT [A1]: Dancers side-by-side and facing the same direction (i.e., a Couple) work as a single dancer to do the given call. Die Tänzer, welche Seite an Seite stehen und in dieselbe Richtung schauen (d. h. Couples) arbeiten wie ein einzelner Tänzer, um den gegebenen Call zu tanzen. Dansare sida vid sida och tittande år samma håll (dvs, ett Couple) arbetar som en enda dansare för att göra det givna callet. Tanečníci, co jsou vedle sebe a koukají stejným směrem (tzn. Couple), pracují společně jako jeden člověk a provedou danou figuru.

See also Siehe auch Se också Viz také Siamese CONCEPT [C1].

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.