Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

From a 3/4 Tag or other applicable formations. Aus einer 3/4 Tag oder anderen passenden Formationen. Från en 3/4 Tag eller annan tillämplig formation. Fra 3/4 Tag eller andre anvendelige formationer. Z formace 3/4 Tag a dalších vhodných formací.

Outsides Cast Back (Peel Off) as Centers Fold to face each other (danced as a Single Wheel); all Slide Thru. Die Outsides tanzen Cast Back (Peel Off), während die Centers Fold tanzen, um sich danach anzuschauen (getanzt wie ein Single Wheel); alle tanzen Slide Thru. Outsides Cast Back (Peel Off) medan Centers Fold för att titta på varandra (dansas som en Single Wheel); alla Slide Thru. Outsides laver en separate (er ansigtsretningen ud er det en Cast Back eller Peel Off) og en Slide Thru med hinanden, mens Centers laver en Single Wheel og en Slide Thru. Outsides Cast Back (Peel Off), Centers Fold tak, aby na sebe koukali (tancováno jako Single Wheel); všichni Slide Thru.

A 3/4 Tag ends in general Columns. Ramble is a 2-part call. Eine 3/4 Tag endet in verallgemeinerten Columns. Ramble ist ein 2-teiliger Call. En 3/4 Tag slutar i generella Columns. Ramble är ett 2-delars call. 3/4 Tag končí v general Columns. Ramble má dvě části.

In the following diagram, In den folgenden Abbildungen sind I de följande diagram, I det følgende diagrammer, er V následujícím diagramu = Boy and = Boy und = Boy och = Boy og = Boy a = Girl. = Girl. = Girl. = Girl. = Girl.

From a Aus einer Från en Fra en Z 3/4 Tag:

 
   
before vor före før před
Ramble
  after nach efter efter po
Outsides Cast Back
as Centers Fold to face während Centers Fold to face medan Centers Fold för att titta på varandra mens Centers Single Wheel a Centers Fold čelem k sobě
(1/2)
 
after nach efter efter po
Slide Thru
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)
From an Aus einem Från en Fra en Z unusual setup ungewöhnlichen setup ovanlig uppställning usædvanlig position neobvyklá formace :

 
   
before vor före før před
Ramble
  after nach efter efter po
Outsides Cast Back
as während medan mens jako as Centers Fold to face während Centers Fold to face medan Centers Fold för att titta på varandra mens Centers Single Wheel a Centers Fold čelem k sobě
(1/2)
 
after nach efter efter po
Slide Thru
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:

Slide Thru [Mainstream] (Harlan Moody 1965): From Facing Dancers or a R-H Mini-Wave. Pass Thru; Girls Face Left as Boys Face Right. Opposite sex dancers end as a Couple; Two Boys end in a R-H Mini-Wave; Two Girls end in a L-H Mini-Wave. Slide Thru is a sex-dependent call. Aus Facing Dancers, d. h. Tänzer, welche sich anschauen (oder einer R-H Mini-Wave). Tanze ein Pass Thru; die Boys drehen sich 1/4 nach rechts, währen sich die Girls 1/4 nach links drehen. Tänzer mit verschiedenem Geschlecht enden in einem Couple; Tänzer mit gleichem Geschlecht enden in einer Mini-Wave. Slide Thru ist ein geschlechtsabhängiger Call. Från Facing Dancers eller en R-H Mini-Wave. Pass Thru; Girls Face Left medan Boys Face Right. Dansare av motsatt kön slutar som ett Couple; Två Boys slutar i en R-H Mini-Wave; Två Girls slutar i en L-H Mini-Wave. Slide Thru är ett könsbundet call. Z formace Facing Dancers nebo R-H Mini-Wave. Pass Thru; Girls Face Left, Boys Face Right. Tanečníci opačného pohlaví končí v Couple; Dva Boys končí v R-H Mini-Wave; Dvě Girls končí v L-H Mini-Wave. Provedení Slide Thru je závíslé na pohlaví.

Scoot & Ramble [C1] (Norm Poisson 1973): From a 1/4 Tag. Scoot Back; Ramble. Ends in Generalized Columns. Aus einer 1/4 Tag. Tanze Scoot Back; danach tanze Ramble. Endet in Generalized Columns. Från en 1/4 Tag. Scoot Back; Ramble. Slutar i generaliserade Columns. Fra 1/4 Tag formation. Lav først en Scoot Back, efterfulgt af en Ramble. Z formace 1/4 Tag. Scoot Back; Ramble. Končí v Generalized Columns.

In the following diagram, In den folgenden Abbildungen sind I de följande diagram, I det følgende diagrammer, er V následujícím diagramu = Boy and = Boy und = Boy och = Boy og = Boy a = Girl. = Girl. = Girl. = Girl. = Girl.

     
before vor före før před
Scoot & Ramble
 
after nach efter efter po
Scoot Back
  after nach efter efter po
Outsides Cast Back
as Centers Fold to face während Centers Fold to face medan Centers Fold för att titta på varandra mens Centers Single Wheel a Centers Fold čelem k sobě
 
after nach efter efter po
Slide Thru
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Interlocked Ramble [C3B]: From a 3/4 Line or other applicable formations. Outsides Cast Back as Centers Once Removed Fold to face (danced as an Any Shoulder Turn & Deal); all Slide Thru. Aus einer 3/4 Line oder anderen passenden Formationen. Die Outsides tanzen Cast Back, während die Centers ein Once Removed Fold to face (wie ein Any Shoulder Turn & Deal) tanzen; alle tanzen Slide Thru. Från 3/4 Line eller annan tillämpbar formation. Outsides Cast Back medan Centers Once Removed Fold för att titta på varandra (dansas som en Any Shoulder Turn & Deal); alla Slide Thru. Z formace 3/4 Line a dalších vhodných formací. Outsides Cast Back, Centers Once Removed Fold a zůstat čelem k sobě (tancováno jako Any Shoulder Turn & Deal); všichni Slide Thru.

In the following diagram, In den folgenden Abbildungen sind I de följande diagram, I det følgende diagrammer, er V následujícím diagramu = Boy and = Boy und = Boy och = Boy og = Boy a = Girl. = Girl. = Girl. = Girl. = Girl.

   
before vor före før před
Interlocked Ramble
  after nach efter efter po
Outsides Cast Back
as Centers Once Removed Fold to face während Centers Once Removed Fold to face medan Centers Once Removed Fold för att titta på varandra a Centers Once Removed Fold
(1/2)
 
after nach efter efter po
Slide Thru
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

See also Siehe auch Se också Viz také Cross Ramble [C2] and und och og a Cast Back, Cross Cast Back [C1].

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.