Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From an applicable general 1/4 Tag. Aus einer passenden allgemeinen 1/4 Tag. Från en tillämplig generaliserad 1/4 Tag. Z formací obecný 1/4 Tag.

Outsides do their part of a Facing or Split Recycle as the Centers do their part of a Facing or Split Recycle working on the diagonal with the outside dancers with whom the End of the Center Line is facing. Die Outsides tanzen ihren Teil eines Facing oder Split Recycle, während die Centers ihren Teil eines Facing oder Split Recycle tanzen, wobei sie auf der Diagonale mit denjenigen Outside Tänzern zusammenarbeiten, welche der End Tänzer der Line in der Mitte anschaut. Outsides gör sin del av en Facing eller Split Recycle medan Centers gör sin del av en Facing eller Split Recycle och arbetar på diagonalen med de outside dansare som End på Center Line tittar på. Outsides udělají svoji část Facing or Split Recycle, Centers udělají svoji část Facing nebo Split Recycle. Pracují diagonálně s těmi venkovními tanečníky, na které se kouká koncový ze středové řady.

Ends in Parallel Waves. Endet in parallelen Waves. Slutar i Parallel Waves. Končí v Parallel Waves.

 
before vor före před
Outlet
 
after nach efter po

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:

See also Siehe auch Se också Viz také Inlet [C2].

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.