Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From a Line or a Diamond. Från en Line eller en Diamond. Z formací Line a Diamond.

Centers U-Turn Back (toward each other) as Ends do their part of Fan the Top. Centers U-Turn Back (mot varandra) medan Ends gör sin del av Fan the Top. Centers U-Turn Back (směrem k sobě), Ends dělají svoji část Fan the Top.

Usually ends in a Diamond or a Line. Slutar vanligen i en Diamond eller en Line. Obvykle končí v Diamond nebo Line.

From a Från en Z Line:

 
 
before före před
Erase
 
after efter po
From a Från en Z Diamond:

 
 
before före před
Erase
 
after efter po

Note: if both Ends start facing the same direction, they meet at the same spot in a R-H Mini-Wave. Notera: om båda Ends tittar åt samma håll, möts de på samma position i en R-H Mini-Wave. Poznámka: pokud se na začátku koukají oba Ends stejným směrem, skončí na stejném místě a chytnou se do pravé Mini-Wave.

Grand Erase [C4]: From applicable formations (usually a Tidal Line). Very Outside 2 dancers Counter Rotate 1/4 as the others U-Turn Back. Från tillämpliga formationer (vanligen en Tidal Line). Very Outside 2 dansare Counter Rotate 1/4 medan de andra U-Turn Back. Z vhodných formací (obvykle Tidal Line). Dva very Outside tanečníci Counter Rotate 1/4 , ostatní U-Turn Back.

 
before före před
Grand Erase
 
after efter po

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.