Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

From a 2 x 2. Aus einer 2 x 2. Från en 2 x 2. Fra en 2 x 2 formation. Z formace 2 x 2.

Cast Back:
Leaders or those designated, as one movement, Peel Off & Step Ahead to end adjacent to the dancer (or the position) that was immediately behind them. Trailers and non-designated dancers do not move. Die Leaders oder die angesprochenen Tänzer tanzen in einer Bewegung ein Peel Off & Step Ahead, um neben dem Tänzer (oder der Position) zu enden, die direkt hinter ihm war. Trailers und nicht angesprochene Tänzer bewegen sich nicht. Leaders eller de som pekas ut, som en rörelse, Peel Off & Step Ahead för att sluta bredvid den dansare (eller position) som var omedelbart bakom dem. Trailers och icke utpekade dansare rör sig inte. Leaders eller de udpegede dansere laver (som én bevægelse) Peel Off og går frem og ender ved siden af den anden danser i formationen. De ikke aktive danser bliver stående! Leaders nebo označení tanečníci udělají jako jeden pohyb Peel Off & Step Ahead a skončí vedle tanečníka (nebo pozice), který byl(a) přímo za nimi. Trailers a neoznačení tanečníci se nehýbají.

Cross Cast Back:
Leaders or those designated, as one movement, Trail Off and Step Ahead to end adjacent to the position that is diagonally opposite in their Box. Die Leaders oder die angesprochenen Tänzer tanzen in einer Bewegung ein Trail Off & Step Ahead, um neben der Position zu enden, die diagonal in ihrer Box gegenüberliegt. Leaders eller de som pekas ut, som en rörelse, Trail Off & Step Ahead för att sluta bredvid den position som var diagonalt motsatt i deras Box. Leaders eller de udpegede dansere laver (som én bevægelse) Trail Off og går frem og ender ved siden af den position der er diagonalt modsat i deres Box. De ikke aktive danser bliver stående! Leaders nebo označení tanečníci udělají jako jeden pohyb Trail Off and Step Ahead a skončí na vedle pozice, která v jejich boxu byla vůči nim diagonálně.

 
before vor före før před
(Leads) Cast Back
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
(Leads) Cast Back
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
(Leads) Cross Cast Back
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
(Leads) Cross Cast Back
 
after nach efter efter po

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.