Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Vertical ({fraction}) Tag (The Line) [C1]
   (Lee Kopman 1974)
All levels:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

From a non-T-Bone 2 x 2. EN: 10
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. DE: 10
Från en icke-T-Bone 2 x 2. SE: 10
Fra en ikke-T-Bone 2 x 2. DK: 10
Z formace non-T-Bone 2 x 2. CZ: 10

Vertical [C2]; Extend to the given fractional Tag formation. Fraction can be 1/4, 1/2, or 3/4. If no fraction is given, complete a full Tag The Line. EN: 20
Tanze Vertical [C2]; tanze Extend bis zur gegebenen fraction Tag Formation. Wenn keine fraction gegeben ist, dann vollende ein komplettes Tag The Line. DE: 20
Vertical [C2]; Extend till den givna fractional Tag formationen. Fraction kan vara 1/4, 1/2 eller 3/4. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line. SE: 20
Vertical [C2]; Så færdiggøres en Tag The Line (dvs. Gå fremad ligeså mange 'Tags' der bliver indikeret). Fraktioner kan være 1/4, 1/2, eller 3/4. Hvis ingen fraktion gives udføres en fuld Tag The Line. DK: 20
Vertical [C2]; Extend do dané fractional Tag formace. Fraction může být 1/4, 1/2 nebo 3/4. Pokud není řečeno fraction, udělejte full Tag The Line. CZ: 20

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
 • From a Mini-Wave, Vertical is a Leaders 1/2 Box Circulate and Roll as Trailers 1/2 Dodge. EN: 30
  Aus einer Mini-Wave ist Vertical ein 'ausrichtendes' Leads Fold. D. h. die Leaders tanzen 1/2 Box Circulate & Roll, während die Trailers 1/2 Dodge tanzen. DE: 30
  Från en Mini-Wave, är Vertical en 'justerande' Leads Fold. Dvs, Leaders 1/2 Box Circulate och Roll medan Trailers 1/2 Dodge. SE: 30
  Dancers i en Mini-Wave: Her laver Leads en Fold så de danner en Tandem DK: 30
  Z formace Mini-Wave je Vertical pro Leaders 1/2 Box Circulate and Roll, a pro Trailers 1/2 Dodge. CZ: 30
 • From an Out-Facing Couple, Vertical is a Single Wheel. EN: 40
  Aus einem Out-Facing Couple ist Vertical ein Single Wheel. DE: 40
  Från ett Out-Facing Couple, är Vertical en Single Wheel. SE: 40
  Dancers i leading Couples laver en Single Wheel DK: 40
  Z formace Out-Facing Couple je Vertical Single Wheel. CZ: 40
 • From an In-Facing Couple, Vertical is 1/2 of a Half Sashay (Belle goes in front of Beau). EN: 50
  Aus einem In-Facing Couple ist Vertical ein 1/2 von einem Half Sashay (Belle geht vor dem Beau). DE: 50
  Från ett In-Facing Couple, är Vertical hälften av en Half Sashay (Belle går framför Beau). SE: 50
  Dansere i Trailing Couples: Her går Belles ind foran Beau og danner en Tandem. DK: 50
  Z formace In-Facing Couple je Vertical 1/2 Half Sashay (Belle jde před Beau). CZ: 50

This is the starting formation
for each of the following:
Das ist die Ausgangsformation
für die folgenden Beispiele:
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
Dette er startformation
for hver af de følgende:
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

after nach efter efter po
Vertical

after nach efter efter po
Vertical 1/4 Tag

after nach efter efter po
Vertical 1/2 Tag

after nach efter efter po
Vertical 3/4 Tag

after nach efter efter po
Vertical Tag The Line

Note: As with Tag The Line, remember to always Pass Right Shoulders. EN: 60
Hinweis: Denke daran, wie bei Tag The Line rechtsschultrig zu passieren. DE: 60
Notera: Som vid Tag The Line, kom ihåg att alltid passera med höger axel. SE: 60
Noter: Som ved Tag The Line, så husk altid at passere højre skulder. DK: 60
Poznámka: pamatujte si, že v části Tag the Line se vždy míjíte pravými rameny. CZ: 60

Vertical Left (fraction) Tag (The Line) [C1V]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical; then passing Left shoulders, Extend to the given fractional Tag formation. If no fraction is given, complete a full Tag The Line. EN: 608
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. Tanze Vertical; dann tanze, indem Du linksschultrig passierst, Extend bis zur gegebenen fraction Tag Formation. Wenn keine fraction gegeben ist, dann vollende ein komplettes Tag The Line. DE: 608
Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical; passera med vänster axel, Extend till den givna fractional Tag formationen. Om ingen fraction ges, gör en full Tag The Line. SE: 608
Z formace non-T-Bone 2 x 2. Vertical; pak míjení levými rameny, Extend do dané fractional Tag formace. Pokud není řečeno fraction, udělejte full Tag The Line. CZ: 608

Vertical Tag Back (To A Wave) [C1]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Ends in a R-H Mini-Wave Box. EN: 609
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Endet in einer R-H Mini-Wave Box. DE: 609
Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Slutar i en R-H Mini-Wave Box. SE: 609
Fra en ikke-T-Bone 2 x 2. Udfør Vertical 1/2 Tag efterfulgt af en Scoot Back. Ender i en Right Hand Mini-Wave Box. DK: 609
Z formací non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Scoot Back. Končí v R-H Mini-Wave Box. CZ: 609

Vertical Tag Your Neighbor [C2]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Ends in a L-H Wave. EN: 610
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Endet in einer L-H Wave. DE: 610
Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Slutar i en L-H Wave. SE: 610
Z formace non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Follow Your Neighbor. Končí v L-H Wave. CZ: 610

Vertical Turn & Deal [C4]:
From a non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Original Leaders Turn an extra 1/4 in place toward their initial turning direction. Hint: Think about doing a Vertical 1/2 Tag & RollEN: 44
Aus einer nicht T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; die originalen Leaders drehen sich ein weiteres 1/4 am Platz, in Richtung ihrer ursprünglichen Drehbewegung. Tip: Stelle Dir vor, ein Vertical 1/2 Tag & Roll zu tanzen. DE: 44
Från en icke-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Ursprungliga Leaders vrider sig en extra 1/4 på stället mot sin ursprungliga vridningsriktning. Tips: Tänk att du gör en Vertical 1/2 Tag & RollSE: 44
Z formace non-T-Bone 2 x 2. Vertical 1/2 Tag; Původní Leaders se na místě otočí o 1/4 stejným směrem, jako se točili na začátku. Rada: Vnímejte provedení jako Vertical 1/2 Tag & RollCZ: 44

See also Siehe auch Se också Viz také

CALLERLAB definition for Vertical Tag Back to a Wave
CALLERLAB definition for Vertical Tag (1/4, 1/2, 3/4, Full)

Choreography for Vertical (fraction) Tag (The Line)

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
All levels:     

full URL