Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Interlocked Parallelogram Formation [C4]
   (author unknown) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
C4:     

Language: Språk: Jazyk:
  
  
  
 All 
  
   edit def

An Interlocked Parallelogram is a Distorted 2 x 2 that can be formed from a normal 2 x 2 after two non-adjacent dancers move a distance of one matrix position directly away from a line bisecting the 2 x 2. EN: 10
Formace Interlocked Parallelogram je Distorted (zdeformovaná) 2 x 2, kterou lze získat z normální formace 2 x 2 poté, co se dva nesousedící tanečníci pohnout o jednu pozici přímo směrem od středové čary, která dělí jejich 2 x 2 na dvě poloviny. CZ: 10

From a 2 x 4, there are two Interlocked Parallelograms. EN: 20
Z formace 2 x 4 lze získat dvě formace Interlocked Parallelograms. CZ: 20

Interlocked Parallelogram Formation:

 
(
also known as Staggered Box EN: 30
této formaci se také říká Staggered Box CZ: 30
)
   
From here... EN: 40
Härifrån... SE: 40
Odtud... CZ: 40
 
imagine you are here... EN: 50
tänk att du är här... SE: 50
si představte, že jste zde... CZ: 50
 
or here. EN: 60
eller här. SE: 60
nebo zde. CZ: 60

Notes: Kommentarer: Poznámky:
  • Calls must end on original Interlocked Parallelogram footprints. Shape-changing calls are not allowed. EN: 70
    Call måste sluta på de ursprungliga Interlocked Parallelogram 'footprints'. Shape-changing call är inte tillåtna. SE: 70
    Figury musí končít na původník pozicích Interlocked Parallelogram. Figury měnící tvar (Shape-changing calls) nejsou dovolené. CZ: 70

Interlocked Parallelogram Walk & Dodge:

 
 
before före před
Interlocked Parallelogram Walk & Dodge
 
after efter po

Interlocked Parallelograms can also occur within other formations: EN: 80
Interlocked Parallelograms se také nacházejí uvnitř jiných formacích: CZ: 80

   

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C4:     

full URL