Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Interlocked Parallelogram Formation [C4]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Interlocked Parallelogram Formation -- [C4]
   (author unknown) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
C4:     

Language: Språk: Jazyk: or           All   
   edit def

An Interlocked Parallelogram is a Distorted 2 x 2 that can be formed from a normal 2 x 2 after two non-adjacent dancers move a distance of one matrix position directly away from a line bisecting the 2 x 2. EN: 10
Formace Interlocked Parallelogram je Distorted (zdeformovaná) 2 x 2, kterou lze získat z normální formace 2 x 2 poté, co se dva nesousedící tanečníci pohnout o jednu pozici přímo směrem od středové čary, která dělí jejich 2 x 2 na dvě poloviny. CZ: 10

From a 2 x 4, there are two Interlocked Parallelograms. EN: 20
Z formace 2 x 4 lze získat dvě formace Interlocked Parallelograms. CZ: 20

Interlocked Parallelogram Formation:
 

(
also known as Staggered Box EN: 30
této formaci se také říká Staggered Box CZ: 30
)

   
From here... EN: 40
Härifrån... SE: 40
Odtud... CZ: 40
 
imagine you are here... EN: 50
tänk att du är här... SE: 50
si představte, že jste zde... CZ: 50
 
or here. EN: 60
eller här. SE: 60
nebo zde. CZ: 60

Notes: Kommentarer: Poznámky:

  • Calls must end on original Interlocked Parallelogram footprints. Shape-changing calls are not allowed. EN: 70
    Call måste sluta på de ursprungliga Interlocked Parallelogram 'footprints'. Shape-changing call är inte tillåtna. SE: 70
    Figury musí končít na původník pozicích Interlocked Parallelogram. Figury měnící tvar (Shape-changing calls) nejsou dovolené. CZ: 70

Interlocked Parallelogram Walk & Dodge:
 

 
before före před
Interlocked Parallelogram Walk & Dodge
 
after efter po

Interlocked Parallelograms can also occur within other formations: EN: 80
Interlocked Parallelograms se také nacházejí uvnitř jiných formacích: CZ: 80

   

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C4:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=C4%E2%8C%A9uage=all&action=edit&file=interlockedparallelogr
am.php
23-July-2019 22:59:49
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.