Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyRecordsFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Big Block CONCEPT [C3A]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Big Block CONCEPT -- [C3A]
   (author unknown) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
C3A:     

Language: $B8@8l(B Språk: Jazyk: or              All   
   edit def

From Interlocked Blocks, Butterfly, "O" or other applicable formations. EN: 10
Interlocked Blocks, Butterfly, "O" $B$^$?$OB>$NE,@Z$J(B formation $B$+$i!%(B JP: 10
Från Interlocked Blocks, Butterfly, "O" eller andra tillämpliga formationer. SE: 10
Z formací Interlocked Blocks, Butterfly, "O" a dalších vhodných formací. CZ: 10

Execute the given call working within Distorted Parallel Lines. At the completion of the call, each dancer must occupy one of the footprints of the original formation. EN: 20
$BM?$($i$l$?%3!<%k$r(B Distorted Parallel Lines $B$GF0$-$^$9!%%3!<%k$N=*$o$j$G(B, $B3F!9$N?M$O%*%j%8%J%k$N(B formation $B$N0LCV(B ($BLuJP: 20
Utför det givna callet och arbeta i distorderade Parallel Lines. Vid avslutningen av callet måste varje dansare uppta en av de 'footprints' som fanns i den ursprungliga formationen. SE: 20
Proveďte danou figuru a pracujte v deformovaných (Distorted) Parallel Lines. Na konci figury musí stát každý tanečník na pozicích původní formace. CZ: 20

Big Block CONCEPT:

 
   
From here... EN: 30
$B$3$3$+$i(B... JP: 30
Härifrån... SE: 30
Odtud, CZ: 30
 
or here... EN: 40
$B$^$?$O$3$3$+$i(B... JP: 40
eller här... SE: 40
odtud CZ: 40
 
or here... EN: 50
$B$^$?$O$3$3$+$i(B... JP: 50
eller här... SE: 50
a odtud CZ: 50
 
Think of working here. EN: 60
$B$3$N(B formation $B$+$iF0$/$H9M$($^$9(B JP: 60
Tänk att du är här SE: 60
si myslete, že jste zde. CZ: 60


 
 
before före před
Big Block In Roll Circulate
$B$NA0(B
 
after efter po
$B8e(B
Big Block Trade Circulate:

 
 
before före před
Big Block Trade Circulate
$B$NA0(B
 
after efter po
$B8e(B

Notes: $BCm Kommentarer: Poznámky:
 • Shape-changing calls are allowed only if it is possible for each dancer to unambiguously end on one of the footprints of the original formation. EN: 70
  Shape-changing call $B$O(B, $B3F!9$N?M$,%*%j%8%J%k$N(B formation $B$N0LCV$N0l$D$G=*$o$k$3$H$K$D$$$F[#Kf$5$,$J$$$H$-$K$N$_5v$5$l$^$9!%(B JP: 70
  Shape-changing call är tillåtna bara om det är möjligt för varje dansare att entydigt sluta på på en av 'footprints' på den ursprungliga formationen. SE: 70
  Formaci měnící (Shape-changing) figury jsou povoleny pouze v případě, že všichni tanečníci mohou na konci jednoznačně dostoupit na pozice původní formace. CZ: 70
 • For complicated calls and shape changers from Interlocked Blocks: memorize the orientation of the diagonal, compress the formation into Parallel Lines, do the given call, then re-establish the Interlocked Block footprints with the original diagonal. See example below: EN: 80
  Interlocked Blocks $B$+$i$NJ#;($J(B shape changer $B$N%3!<%k$G$O(B, $Bl=j$r:n$jD>$7$^$9!%JP: 80
  För komplicerade call och shape changers från Interlocked Blocks: memorera riktningen på diagonalen, tryck ihop formationen till Parallel Lines, gör det givna callet, återställ sedan till Interlocked Block 'footprints' med den ursprungliga diagonalen. Se exemplet nedan: SE: 80
  Jak provádět komplikované figury a shape changers z formace Interlocked Blocks: zapamatujte si orientaci diagonály, převeďte formaci na Parallel Lines, proveďte danou figuru, pak znovu postavte Interlocked Block se stejnou diagonálou. Viz příklad níže: CZ: 80


   
       
  before före před
  Big Block Counter Rotate 1/4
  $B$NA0(B
   
  after efter po
  compressing to a normal setup EN: 90
  $BIaDL$N(B setup $B$K=L$a$?$H$3$m(B JP: 90
  tryck ihop till en normal uppställning SE: 90
  převeďte na normální formaci CZ: 90
  $B$N8e(B
   
  after efter po
  Counter Rotate 1/4
  $B$N8e(B
   
  after efter po
  re-establishing footprints EN: 100
  $B0LCV$r0\F0$7D>$7$?$H$3$m(B JP: 100
  återställ footprints SE: 100
  postavte se zpět na původní pozice CZ: 100
  $B$N8e(B
  (done) ($B=*$o$j(B) (klart) (hotovo)
  In the above example, imagine that you are the dancer indicated by EN: 110
  $B>e$NNc$G(B, $B$"$J$?$O(B JP: 110
  I exemplet ovan, tänk att du är dansaren markerat SE: 110
  V příkladu výše si představte, že jste tanečník označený CZ: 110
  . When looking at the left-most formation, you might think that on a Big Block Counter Rotate 1/4 you would end up in the position initially occupied by EN: 112
  $B$N?M$@$H;W$C$F$/$@$5$$!%0lHV:8$N?^$r8+$k$H(B Big Block Counter Rotate 1/4 $B$G(B, $B%3!<%k$rF0$/A0$K(B JP: 112
  . Om du tittar på formationen längst till vänster, skulle man lätt kunna tänka sig att efter en Big Block Counter Rotate 1/4 du skulle hamna på den position som ursprungligen intogs av dansare SE: 112
  Když se podíváte na obrázek vlevo, můžete si myslet, že po Big Block Counter Rotate 1/4 skončíte na pozici původně obsazené CZ: 112
  (which, in fact, you would if the call was Big Block Centers Counter Rotate 1/4, but instead, because of the shape-changing aspect of the call, you should end up on the position initially occupied by dancer EN: 114
  $B$N?M$,@j$a$F$$$?%]%8%7%g%s$G=*$o$k$h$&$K9M$($k$3$H$,$"$j$^$9!%(B $BBig Block Centers Counter Rotate 1/4 $B$@$C$?$i$=$&$J$j$^$9$,(B, $B$=$&$G$O$J$/(B JP: 114
  (vilket du faktiskt skulle göra om callet var Big Block Centers Counter Rotate 1/4), men i stället hamnar du på den position som ursprungligen intogs av dansare SE: 114
  (což byste skončili, kdyby ta figura byla Big Block Centers Counter Rotate 1/4, ale ve skutečnosti, protože figura je shape changer, skončíte na místě původně obsazené tanečníkem CZ: 114
  $B$N?M$,@j$a$F$$$?%]%8%7%g%s$G=*$o$j$^$9!%(B JP: 116
 • It is not always desirable to compress the formation, do the call, and then re-establish footprints. Starting from the same formation as in the above example, if the call was Big Block Split Counter Rotate 1/4, it would be awkward to compress, do the call, then re-establish. Please only use the compression method when the call is complicated or is a shape-changer. EN: 120
  Formation $B$r=L$a$F(B, $B%3!<%k$r$7$F(B, $B$b$H$XLa$9$3$H$O>o$K$9$k$3$H$G$O$"$j$^$;$s!%>e$NNc$HF1$8(B formation $B$+$i(B, Big Block Split Counter Rotate 1/4 $B$r(B, $B=L$a$FF0$$$FLa$7$?$N$G$O$H$F$bF0$-$K$/$/$J$j$^$9!%=L$a$k$N$O(B, $BJ#;($J%3!<%k$+(B shape-change $B$N$H$-$@$1$K$7$F$/$@$5$$!%(B JP: 120
  Det är inte alltid önskvärt att trycka ihop formationen, göra callet och sedan återställa 'footprints'. Börja från samma formation som i exemplet ovan och om callet var Big Block Split Counter Rotate 1/4, så skulle det vara klumpigt att trycka ihop, göra callet och sedan återställa. Använd bara metoden att trycka ihop om callet är komplicerat eller en shape-changer. SE: 120
  Ne vždy je žádoucí postup změnit formaci, provést figuru a pak se vrátit na pozice původní formace. Kdyby ze stejné výchozí formace, jaká je uvedena výše, měla být zatancována figura Big Block Split Counter Rotate 1/4, bylo by takové provedení divné. Změnu formace dělejte pouze u komplikovaných figur a těch, co mění tvar formace. CZ: 120

Variation: Big Block anything To A (Normal) Column | Line | Wave: Start the call working Big Block but end in a normal setup (e.g., Parallel Waves). EN: 130
$B1~MQ(B: Big Block anything To A (Normal) Column | Line | Wave: Big Block $B$G%3!<%k$r;O$a$^$9$,(B, $BIaDL$N(B setup ($BNc$($P(B Parallel Waves) $B$G=*$o$j$^$9!%(B JP: 130
Variant: Big Block anything To A (Normal) Column | Line | Wave: Börja callet med att arbeta i Big Block men sluta i en normal uppställning (t.ex, Parallel Waves). SE: 130
Variace: Big Block anything To A (Normal) Column | Line | Wave: Začněte figuru v Big Block, ale skončete v normální formaci (např. Parallel Waves). CZ: 130

Stagger Concept [C2]:
From an appropriate 16-Matrix formation, typically Interlocked Blocks. Execute the given call working within Distorted Columns. At the completion of the given call, each dancer must end on one of the footprints of the original formation. Shape-changing calls are allowed with the restriction that it must be possible for each dancer to unambiguously adjust to end on one of the footprints of the original formation. As with Interlocked Blocks, the diagonal acts as the controlling feature for re-establishing the footprints of the resulting formation. EN: 340
Stagger $B$O(B Interlocked Blocks $B$N$h$&$J(B 16-Matrix formation $B$+$i(B, Column $B$K$$$k$H$7$F%3!<%k$r9T$&$b$N$G$9!%M?$($i$l$?%3!<%k$r=*$($k$H$-$K(B, $B3F!9$N?M$O%*%j%8%J%k$N(B formation $B$N0LCV$N0l$D$G=*$o$i$J$1$l$P$J$j$^$;$s!%(B Shape-changing call $B$O(B, $B3F!9$N?M$,%*%j%8%J%k$N(B formation $B$N0LCV$N0l$D$G=*$o$k$3$H$K$D$$$F[#Kf$5$,$J$$$H$-$K$N$_5v$5$l$^$9!%(B Interlocked Blocks $B$G$O(B, $B$9$H$-$KLrN)$A$^$9!%(B JP: 340
Stagger betyder att ta en 16-Matrix formation, typiskt Interlocked Blocks [C1], och arbeta som om du vore i Columns. Efter att ha avslutat ett givet call, måste varje dansare sluta på en av den ursprungliga formationens 'footprints'. Shape-changing call är tillåtna med den restriktionen att det måste vara möjligt för varje dansare att otvetydigt kunna justera till att sluta på en av den ursprungliga formationens 'footprints'. Som vid Interlocked Blocks, fungerar diagonalen som det som styr för att återställa 'footprints' för den resulterande formationen. SE: 340
Z vhodných 16-Matrix formací, typicky Interlocked Blocks. Proveďte danou figuru a pracujte při tom v Distorted Columns. Na konci figury musí stát všichni tanečníci na těch samých pozicích, jako měla původní formace. Formaci měnící (Shape-changing) figury jsou povoleny pouze v případě, že všichni tanečníci mohou na konci jednoznačně dostoupit na pozice původní formace. Stejně jako v Interlocked Blocks, i zde diagonála slouží pro kontrolu správného postavení do pozic původní formace. CZ: 340

Choreography for Big Block CONCEPT

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=C3A%E2%8C%A9uage=all&action=edit&file=bigblock.php
20-January-2020 17:07:31
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.