Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Zing [C1]
   (Jim Davis 1981)
C1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   edit def

From an applicable 2 x 2. EN: 10
Aus einer passenden 2 x 2. DE: 10
Från en tillämplig 2 x 2. SE: 10
Fra en anvendelige 2 x 2. DK: 10
Z vhodných 2 x 2. CZ: 10

Leaders, as one movement, 1/4 Out and Run as Trailers Box Circulate and 1/4 In. EN: 20
Die Leaders tanzen in einer Bewegung 1/4 Out und Run, während die Trailers Box Circulate und 1/4 In tanzen. DE: 20
Leaders, som en rörelse, 1/4 Out och Run medan Trailers Box Circulate och 1/4 In. SE: 20
Hver Leader laver 3/4 Zoom (1/4 Out og Run) og ender på på den plads danseren bag ham havde, men ikke med samme ansigtsretning. Traileren har i mellemtiden lavet en Box Circulate og 1/4 In. DK: 20
Leaders jako jeden pohyb 1/4 Out and Run, Trailers Box Circulate and 1/4 In. CZ: 20

A non-T-Bone ends in Facing Couples. EN: 30
Eine nicht T-Bone 2 x 2 endet in Facing Couples. DE: 30
Ett icke-T-Bone slutar i Facing Couples. SE: 30
Alle andre end T-Bones ender i Facing Couples. DK: 30
Non-T-Bone končí ve Facing Couples. CZ: 30

 
before vor före før před
Zing
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Zing
 
after nach efter efter po

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
 • When Zing is called from Parallel Lines|Waves, be sure to work in each Box. EN: 40
  Wenn aus parallelen Lines | Waves gecallt wird, achte darauf, daß jeder in seiner Box bleibt. DE: 40
  När det callas från Parallel Lines|Waves, var noga med att arbeta i varje Box. SE: 40
  Når Zing bliver kaldt fra Parallelle Lines/Waves, så vær opmærksom på at arbejde i din egen box. DK: 40
  Pokud je Zing callerováno z Parallel Lines|Waves, pracujete v každém Boxu. CZ: 40
 • Remember that 1/4 Out & 1/4 In are relative to the Center of your Box, not the Center of the Set. EN: 50
  Denke daran, daß 1/4 Out & 1/4 In immer relativ zu der Mitte Deiner Box, und nicht zur Mitte des Squares sind. DE: 50
  Kom ihåg att 1/4 Out & 1/4 är relativt mitten på din Box, inte mitten på hela uppställningen. SE: 50
  Husk at 1/4 Out & 1/4 In er i relation til Centeret af din Box, ikke Centeret af squaren. DK: 50
  Pamatujte si, že 1/4 Out & 1/4 In jsou relativní ke středu vašeho boxu, ne středu čtverylky. CZ: 50

#{n} Zing {m} [C4]:
From Columns. The n-th dancer in the Column 1/4 Out & Run past m dancers as the dancers being Run around Circulate & 1/4 In. EN: 548
Aus Columns. Der n-te Tänzer in der Column tanzt 1/4 Out & Run um m Tänzer herum, während die Tänzer, um welche der Run getanzt wurde, Circulate & 1/4 In tanzen. DE: 548
Från Columns. Den n-te dansaren i sin Column 1/4 Out & Run förbi m dansare medan de dansare som det görs Run runt Circulate & 1/4 In. SE: 548
Z formace Columns. N. tanečník v Column 1/4 Out & Run kolem m tanečníků. Ti, kolem kterým se dělá Run, Circulate & 1/4 In. CZ: 548

 
before vor före før před
#1 Zing 2
 
after nach efter efter po

Pitch direction | anything [C4] (Lee Kopman 1977):
From a Generalized Tandem. Leaders, as one movement, 1/4 Right and Run as Trailers Circulate (Press Ahead) and 1/4 toward the given direction or do the anything call. EN: 549
Aus einem Generalized Tandem. Die Leaders tanzen in einer Bewegung 1/4 Right und Run, während die Trailers Circulate (Press Ahead) und 1/4 in die angegebene Richtung tanzen. DE: 549
Från ett generaliserat Tandem. Leaders, som en rörelse, 1/4 Right och Run medan Trailers Circulate (Press Ahead) och 1/4 mot den givna direction eller gör anything callet. SE: 549
Z formace Generalized Tandem. Leaders jako jeden pohyb 1/4 Right and Run, Trailers Circulate (Press Ahead) and 1/4 daným směrem (direction)CZ: 549

 
before vor före før před
Pitch Left
 
after nach efter efter po

Zing-A-Ling [obsolete] (Lee Kopman 1981):
From an applicable 2 x 2. Leaders Zing as Trailers Run & Roll. A Mini-Wave Box ends in Facing Couples. EN: 550
Aus einer passenden 2 x 2. Leaders tanzen Zing, während die Trailers Run & Roll tanzen. Eine Mini-Wave Box endet in Facing Couples. DE: 550
Från en tillämplig 2 x 2. Leaders Zing medan Trailers Run & Roll. En Mini-Wave Box slutar i Facing Couples. SE: 550
Z vhodných 2 x 2. Leaders Zing, Trailers Run & Roll. Mini-Wave Box končí ve Facing Couples. CZ: 550

Zing Roll Circulate [obsolete] (Norm Poisson 1982):
From Parallel Lines with the Ends in Tandem. Out-Facing End Zing as the Others in their Line Flip toward that position (as in In|Out Roll Circulate [A2]). Ends in a T-Bone setup. EN: 551
Aus parallelen Lines, in welchen die Ends in einem Tandem sind. Der Out-Facing End Tänzer tanzt Zing, während die Anderen in ihrer Line ein Flip in Richtung dieser Position tanzen (wie bei In | Out Roll Circulate [A2]). Endet in einem T-Bone Setup. DE: 551
Från Parallel Lines där Ends är i Tandem. Out-Facing End Zing medan de andra i sin Line, gör en Flip mot den positionen (som i In|Out Roll Circulate [A2]). Slutar i en T-Bone uppställning. SE: 551
Z formace Parallel Lines s Ends v Tandem. Out-Facing End Zing, ostatní ve své Line Flip směrem k uvolněné pozici (jako při In|Out Roll Circulate [A2]). Končí v T-Bone. CZ: 551

CALLERLAB definition for Zing

Choreography for Zing

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
C1:     

full URL