Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Zing [C1]
 
 

From an applicable 2 x 2. Aus einer passenden 2 x 2. Från en tillämplig 2 x 2. Fra en anvendelige 2 x 2. Z vhodných 2 x 2.

Leaders, as one movement, 1/4 Out and Run as Trailers Box Circulate and 1/4 In. Die Leaders tanzen in einer Bewegung 1/4 Out und Run, während die Trailers Box Circulate und 1/4 In tanzen. Leaders, som en rörelse, 1/4 Out och Run medan Trailers Box Circulate och 1/4 In. Hver Leader laver 3/4 Zoom (1/4 Out og Run) og ender på på den plads danseren bag ham havde, men ikke med samme ansigtsretning. Traileren har i mellemtiden lavet en Box Circulate og 1/4 In. Leaders jako jeden pohyb 1/4 Out and Run, Trailers Box Circulate and 1/4 In.

A non-T-Bone ends in Facing Couples. Eine nicht T-Bone 2 x 2 endet in Facing Couples. Ett icke-T-Bone slutar i Facing Couples. Alle andre end T-Bones ender i Facing Couples. Non-T-Bone končí ve Facing Couples.

 
before vor före før před
Zing
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Zing
 
after nach efter efter po

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
  • When Zing is called from Parallel Lines|Waves, be sure to work in each Box. Wenn aus parallelen Lines | Waves gecallt wird, achte darauf, daß jeder in seiner Box bleibt. När det callas från Parallel Lines|Waves, var noga med att arbeta i varje Box. Når Zing bliver kaldt fra Parallelle Lines/Waves, så vær opmærksom på at arbejde i din egen box. Pokud je Zing callerováno z Parallel Lines|Waves, pracujete v každém Boxu.
  • Remember that 1/4 Out & 1/4 In are relative to the Center of your Box, not the Center of the Set. Denke daran, daß 1/4 Out & 1/4 In immer relativ zu der Mitte Deiner Box, und nicht zur Mitte des Squares sind. Kom ihåg att 1/4 Out & 1/4 är relativt mitten på din Box, inte mitten på hela uppställningen. Husk at 1/4 Out & 1/4 In er i relation til Centeret af din Box, ikke Centeret af squaren. Pamatujte si, že 1/4 Out & 1/4 In jsou relativní ke středu vašeho boxu, ne středu čtverylky.

#{n} Zing {m} [C4]: From Columns. The n-th dancer in the Column 1/4 Out & Run past m dancers as the dancers being Run around Circulate & 1/4 In. Aus Columns. Der n-te Tänzer in der Column tanzt 1/4 Out & Run um m Tänzer herum, während die Tänzer, um welche der Run getanzt wurde, Circulate & 1/4 In tanzen. Från Columns. Den n-te dansaren i sin Column 1/4 Out & Run förbi m dansare medan de dansare som det görs Run runt Circulate & 1/4 In. Z formace Columns. N. tanečník v Column 1/4 Out & Run kolem m tanečníků. Ti, kolem kterým se dělá Run, Circulate & 1/4 In.

 
before vor före før před
#1 Zing 2
 
after nach efter efter po

Pitch direction | anything [C4] (Lee Kopman 1977): From a Generalized Tandem. Leaders, as one movement, 1/4 Right and Run as Trailers Circulate (Press Ahead) and 1/4 toward the given direction or do the anything call. Aus einem Generalized Tandem. Die Leaders tanzen in einer Bewegung 1/4 Right und Run, während die Trailers Circulate (Press Ahead) und 1/4 in die angegebene Richtung tanzen. Från ett generaliserat Tandem. Leaders, som en rörelse, 1/4 Right och Run medan Trailers Circulate (Press Ahead) och 1/4 mot den givna direction eller gör anything callet. Z formace Generalized Tandem. Leaders jako jeden pohyb 1/4 Right and Run, Trailers Circulate (Press Ahead) and 1/4 daným směrem (direction).

 
before vor före før před
Pitch Left
 
after nach efter efter po

Zing-A-Ling [obsolete] (Lee Kopman 1981): From an applicable 2 x 2. Leaders Zing as Trailers Run & Roll. A Mini-Wave Box ends in Facing Couples. Aus einer passenden 2 x 2. Leaders tanzen Zing, während die Trailers Run & Roll tanzen. Eine Mini-Wave Box endet in Facing Couples. Från en tillämplig 2 x 2. Leaders Zing medan Trailers Run & Roll. En Mini-Wave Box slutar i Facing Couples. Z vhodných 2 x 2. Leaders Zing, Trailers Run & Roll. Mini-Wave Box končí ve Facing Couples.

Zing Roll Circulate [obsolete] (Norm Poisson 1982): From Parallel Lines with the Ends in Tandem. Out-Facing End Zing as the Others in their Line Flip toward that position (as in In|Out Roll Circulate [A2]). Ends in a T-Bone setup. Aus parallelen Lines, in welchen die Ends in einem Tandem sind. Der Out-Facing End Tänzer tanzt Zing, während die Anderen in ihrer Line ein Flip in Richtung dieser Position tanzen (wie bei In | Out Roll Circulate [A2]). Endet in einem T-Bone Setup. Från Parallel Lines där Ends är i Tandem. Out-Facing End Zing medan de andra i sin Line, gör en Flip mot den positionen (som i In|Out Roll Circulate [A2]). Slutar i en T-Bone uppställning. Z formace Parallel Lines s Ends v Tandem. Out-Facing End Zing, ostatní ve své Line Flip směrem k uvolněné pozici (jako při In|Out Roll Circulate [A2]). Končí v T-Bone.

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.