Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From a Line or other applicable 4-dancer formation. Aus einer Line. Från en Line. Fra Line. Z formace Line a dalších vhodných formací čtyř tanečníků.

Centers Step Ahead as Ends Run into the adjacent Center position. Die Centers tanzen Step Ahead, während die Ends ein Run auf die benachbarte Center Position tanzen. Centers Step Ahead medan Ends Run till Center positionen bredvid. Centers laver en Step Ahead mens Ends laver Run ind til den ledige Center-position (som i eks. Flip the Diamond) Centers Step Ahead, Ends Run do vedlejší středové pozice.

Ends in either a Box (2 x 2) or a "Z" (4 spots within a 2 x 3 Matrix). Endet entweder in einer Box (2 x 2) oder in einem "Z" (4 Plätze innerhalb einer 2 x 3 Matrix). Slutar antingen i en Box (2 x 2) eller ett "Z" (4 positioner i en 2 x 3 matris). Ender enten i en Box (2 x 2) eller i et "Z" (4 pladser i en 2 x 3 Matrix). Končí buď v Box (2 x 2) nebo "Z" (4 pozice v matici 2 x 3).

Step & Flip is similar to Step & Fold [C1] except that on a Step & Flip the original Ends always finish holding hands with each other. Step & Flip ist ähnlich wie Step & Fold [C1], außer daß bei Step & Flip die originalen Ends am Ende immer eine Handverbindung miteinander haben. Step & Flip liknar Step & Fold [C1] utom att på Step & Flip slutar alltid de ursprungliga Ends med handfattning med varandra. Figura Step & Flip je podobná Step & Fold [C1] kromě toho, že při Step & Flip končí původní Ends vždy spolu spojeni za ruce.

 
before vor före før před
Step & Flip
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Step & Flip
 
after nach efter efter po

 
before vor före før před
Step & Flip
 
after nach efter efter po

(ends in a 2 x 6 Matrix
i.e., two 2 x 3 Matrices)
(endet in einer 2 x 6 Matrix
d. h., zwei 2 x 3 Matrizen)
(slutar i en 2 x 6 matris
dvs, två 2 x 3 matriser)
(ender i en 2 x 6 Matrix
dvs. to 2 x 3 Matrixer)
(končí v matici 2 x 6
tzn. dvě matice 2 x 3)
 
before vor före før před
Step & Flip
 
after nach efter efter po

(ends in a 3 x 4 Matrix
i.e., two 2 x 3 Matrices)
(endet in einer 3 x 4 Matrix
d. h., zwei 2 x 3 Matrizen)
(slutar i en 3 x 4 matris
dvs, två 2 x 3 matriser)
(ender i en 3 x 4 Matrix
dvs. to 2 x 3 Matrixer)
(končí v matici 3 x 4
tzn. dvě matice 2 x 3)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky: See also Siehe auch Se också Viz také Step & Fold [C1] and und och og a Step And anything [C2].

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.