Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
From Facing Lines (or a R-H Tidal Wave). Aus Facing Lines (oder einer R-H Tidal Wave). Från Facing Lines (eller en R-H Tidal Wave). Fra Facing Lines (eller en Right Hand Tidal Wave). Z formace Facing Lines (nebo R-H Tidal Wave).

  1. Centers Square Thru 3 as Ends Pass Thru & Ends Bend; Die Centers tanzen Square Thru 3, während die Ends Pass Thru & Ends Bend tanzen; Centers Square Thru 3 medan Ends Pass Thru & Ends Bend; Centers laver Square Thru 3 mens Ends laver Pass Thru og Ends Bend; Centers Square Thru 3, Ends Pass Thru & Ends Bend;
  2. Split Square Thru 2;
  3. Trade By.

Ends in an Eight Chain Thru. Endet in einer Eight Chain Thru. Slutar i en Eight Chain Thru. Ender i Eight Chain Thru formation. Končí v Eight Chain Thru.

     
before vor före før před
Square The Bases
 
after nach efter efter po
Centers Square Thru 3
as während medan mens jako Ends Pass Thru & Ends Bend
 
after nach efter efter po
Split Square Thru 2
 
after nach efter efter po
Trade By
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:

Square The Bases But anything [C1]: Do a Square The Bases but replace the Split Square Thru 2 and the Trade By with the anything call. Be aware that there are some callers who may expect you to do a Trade By after the anything call. In this case, the caller should be more explicit by saying Square The Bases Replace Split Square Thru with anything. Tanze ein Square The Bases aber ersetze das Split Square Thru und das Trade By durch den anything Call. Sei Dir im Klaren darüber, daß es einige Caller gibt, welche erwarten, daß Du nach dem anything Call ein Trade By tanzt. In diesem Fall sollte der Caller etwas genauer sein, indem er sagt: Square The Bases Replace Split Square Thru with anything. Gör en Square The Bases men byt ut Split Square Thru 2 och Trade By mot anything callet. Var medveten om att en del caller förväntar sig att du gör en Trade By efter anything callet. I detta fall borde callern mer uttryckligt säga Square The Bases Replace Split Square Thru with anything. Lav en Square The Bases men erstat Split Square Thru 2 og Trade By med anything kaldet. Nogle Callere vil måske forvente at der udføres en Trade By efter anything kaldet men her bør de være mere specifikke og eks. sige Square The Bases Replace Split Square Thru with anything. Udělejte Square The Bases, ale nahraďte část Split Square Thru 2 and the Trade By figurou anything. Pamatujte na to, že mohou být calleři, co po vás budou chtít po anything ještě udělat Trade By. V takovém případě by měl být caller více explicitní a říct Square The Bases Replace Split Square Thru with anything.

Square The Bases Plus 2 [C4]: Do a Square The Bases but replace the Split Square Thru 2 with a Split Square Thru 4. Tanze ein Square The Bases aber ersetze das Split Square Thru 2 durch ein Split Square Thru 4. Gör en Square The Bases men byt ut Split Square Thru 2 mot Split Square Thru 4. Proveďte Square The Bases a nahraďte Split Square Thru 2 figurou Split Square Thru 4.

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.