Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Lockit [A1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Lockit -- [A1]
   (Lee Kopman 1971)
A1:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk: or              All   
   edit def

From a Wave, applicable Line of 4, or applicable Diamond. EN: 10
Aus einer Wave, anwendbare Line aus 4, oder anwendbare Diamonds. DE: 10
Från en Wave, tillämplig Line om 4, eller tillämplig Diamond. SE: 10
Z formace Wave, vhodných Line of 4 a vhodných Diamond. CZ: 10

Centers Arm Turn 1/4 as the Ends move up 1/4 of a Circle around the center point of the 4-dancer formation (i.e., Ends do your part Fan The Top). EN: 20
Centers Arm Turn 1/4 während die Ends move up 1/4 auf einem Kreis um den Zentrumspunkt der 4-Tänzerformation (das heißt, Ends mach euren Teil von Fan The Top). DE: 20
Centers Arm Turn 1/4 medan Ends går upp i en kvartscirkel runt mittpunkten på 4-dansare formationen (dvs, Ends gör sin del av Fan The Top). SE: 20
Centers Arm Turn 1/4, mezitím Ends move up o 1/4 kruhu kolem středu formace čtyř tanečníků (tzn. Ends do your part Fan The Top). CZ: 20

Usually ends in the same formation, but rotated 90°. EN: 30
Endet normalerweis in der selben Formation, aber um 90° gedreht. DE: 30
Slutar vanligen i samma formation, men roterad 90°. SE: 30
Obvykle končí v té samé formace, ale otočené o 90°. CZ: 30

From a Aus einer Från en Z Wave:
 

 
before vor före před
Lockit
 
after nach efter po

From a Aus einer Från en Z L-H Two-Faced Line:
 

 
before vor före před
Lockit
 
after nach efter po

From a Aus einer Från en Z Diamond:
 

 
before vor före před
Lockit
 
after nach efter po

From a Aus einer Från en Z Tidal 3 & 1 Line:

(to show ending position when dancers meet at the same spot) EN: 35
(för att visa slutpositionen när dansare möts på samma position) SE: 35
(ukázka koncové formace, pokud se dva tanečníci potkají na stejném místě) CZ: 35

 
 
before vor före před
Lockit
 
after nach efter po

Notes: Hinweise: Kommentarer: Poznámky:

 • The Centers must start in a Mini-Wave. The Centers' part is an Arm Turn 1/4, not a Hinge. It is inappropriate for a caller to call Lockit when both Centers are facing the same direction. EN: 40
  Die Centers müssen sich in einer Mini-Wave bewegen. Der Centers-part ist ein Arm Turn 1/4, nicht ein Hinge. Es ist unangebracht für einen Caller, Lockit zu callen wenn beide Centers die gleiche Blickrichtung haben. DE: 40
  Centers måste börja i en Mini-Wave. Centers del är en Arm Turn 1/4 inte en Hinge. Det är olämpligt för en caller att calla Lockit när båda Centers tittar åt samma håll. SE: 40
  Centers musí začínat v Mini-Wave. Část pro středové je Arm Turn 1/4, nikoliv Hinge. Je nepřípustné, aby caller řekl Lockit z formace, ve které se oba Centers koukají stejným směrem. CZ: 40
 • Think of Lockit as a 'short' Fan The Top (Centers turn only 1/4 instead of 3/4). EN: 50
  Denk über Lockit als einen 'kurzen' Fan The Top (Centers drehen nur 1/4 anstelle von 3/4). DE: 50
  Tänk på Lockit som en 'kort' Fan The Top (Centers gör bara 1/4 i stället för 3/4). SE: 50
  Přemýšlejte o Lockit jako o 'krátkém' Fan The Top (Centers se točí jen o 1/4 místo o 3/4). CZ: 50
 • From a Two-Faced Line, Lockit is identical to Couples HingeEN: 60
  Aus einer Two-Faced Line ist Lockit identisch zu Couples HingeDE: 60
  Från en Two-Faced Line, är Lockit identiskt med Couples HingeSE: 60
  Z formace Two-Faced Line je Lockit identický s Couples HingeCZ: 60
 • From a Tidal Wave, Tidal Two-Faced Line (As Couples Wave), or Point-to-Point Diamonds, Lockit is identical to Split Counter Rotate 1/4EN: 70
  Aus einer Tidal Wave, Tidal Two-Faced Line (As Couples Wave), oder Point-to-Point Diamonds ist Lockit identisch zu Split Counter Rotate 1/4DE: 70
  Från en Tidal Wave, Tidal Two-Faced Line (As Couples Wave) eller Point-to-Point Diamonds, är Lockit identiskt med Split Counter Rotate 1/4SE: 70
  Z formací Tidal Wave, Tidal Two-Faced Line (As Couples Wave), a Point-to-Point Diamonds je Lockit identický se Split Counter Rotate 1/4CZ: 70

Hinge The Lock [C3A] (Lee Kopman 1974):
From an applicable non T-Bone 2 x 2. Hinge; Lockit. Ends in a Wave. EN: 103
Från en tillämplig icke T-Bone 2 x 2. Hinge; Lockit. Slutar i en Wave. SE: 103
Z vhodných non T-Bone 2 x 2. Hinge; Lockit. Končí ve Wave. CZ: 103

Lock The Hinge [C3A] (Lee Kopman 1974):
From a Wave or a Two-Faced Line. Lockit; Hinge. Ends in a Mini-Wave Box. EN: 104
Från en Wave eller en Two-Faced Line. Lockit; Hinge. Slutar i en Mini-Wave Box. SE: 104
Z formace Wave nebo Two-Faced Line. Lockit; Hinge. Končí v Mini-Wave Box. CZ: 104

Locker's Choice [C3A] (Lee Kopman 1981):
From Parallel Waves. Lockit; Center Wave Lockit as Others Trade; Center Wave Hinge as Others Step & Fold (Centers Step Ahead as Ends Fold). Ends in opposite-handed Parallel Waves. This is a 3-part call. EN: 105
Från Parallel Waves. Lockit; Center Wave Lockit medan de andra Trade; Center Wave Hinge medan de andra Step & Fold. Slutar i Parallel Waves med motsatt hand. Detta är ett 3-delars call. SE: 105
Z formace Parallel Waves. Lockit; Center Wave Lockit, Others Trade; Center Wave Hinge, Others Step & Fold (Centers Step Ahead, Ends Fold). Končí v Parallel Waves za druhou ruku. Figura má tři části. CZ: 105

Cross Lockit [C3B] (Lee Kopman):
From a Wave or a Two-Faced Line. As one movement, Lockit and Spread. Ends in a Wave or Two-Faced Line. EN: 106
Från en Wave eller en Two-Faced Line. Som en rörelse, Lockit and Spread. Slutar i en Wave eller en Two-Faced Line. SE: 106
Z formace Wave nebo Two-Faced Line. Jako jeden pohyb Lockit and Spread. Končí ve Wave nebo Two-Faced Line. CZ: 106

Lock 'Em Up [C3B] (Bill Davis 1982):
From applicable Tidal Lines or applicable Parallel Lines. Lockit; Hinge; Centers Hinge as Outsides Counter Rotate 1/4; Centers Lockit as Outsides Roll. This is a 4-part call. EN: 107
適切な Tidal Line または, 適切な平行な Line から. Lockit; Hinge; Centers は Hinge を, Outsides は Counter Rotate 1/4 を; Centers は Lockit を, Outsides は Roll をします. 4 パートのコールです. JP: 107
Från tillämpliga Tidal Lines eller tillämpliga Parallel Lines. Lockit; Hinge; Centers Hinge medan Outsides Counter Rotate 1/4; Centers Lockit medan Outsides Roll. Detta är ett 4-delars call. SE: 107
Z vhodných Tidal Lines nebo vhodných Parallel Lines. Lockit; Hinge; Centers Hinge, Outsides Counter Rotate 1/4; Centers Lockit, Outsides Roll. Tato figura má čtyři části. CZ: 107

CALLERLAB definition for Lock It

Choreography for Lockit

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař and Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?level=A1&language=all&action=edit&file=lockit.php
21-October-2019 17:30:45
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.