Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Box Formation [C1]
   (author unknown 1978) (Autor unbekannt 1978) (upphovsman okänd 1978) (autor neznámý 1978)
All levels:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

Triple Box is the name of a formation consisting of three adjacent 2 x 2 setups, some of which contain phantom positions. When doing Triple Box calls, work with the phantoms and real dancers in your 2 x 2. Keep track of the phantoms and allow space for them upon completion of the call. Triple Box ist der Name einer Formation aus drei benachbarten 2 x 2 Setups, wobei einige davon Phantom Positionen enthalten. Wenn Du Triple Box Calls tanzt, arbeite mit den Phantoms und den realen Tänzern in Deiner 2 x 2, wobei Du den Weg der Phantome, mit welchen Du arbeitest, verfolgst und Platz für sie frei hältst, nachdem die Figur abgeschlossen ist. Triple Box är namnet på en formation som består av tre 2 x 2 uppställningar bredvid varandra, där några innehåller phantom positioner. När du gör Triple Box call, arbeta med phantoms och riktiga dansare i din box och håll reda på phantoms och lämna plats för dem efter att ha avslutat callet. Triple Box er navnet på en formation der består af 3 stk 2 x 2 formationer ved siden af hinanden. Siden dette indebærer 12 positioner og der kun er 8 i en Square arbejder man her med 4 Phantoms. Når man udfører Triple Box Kald, skal man arbejde med Phantom- og rigtige dansere i sin egen 2 x 2 formation - og som sædvanlig holde styr på Phantoms og give plads til dem ved slutningen af kaldet.
Triple Box je jméno formace, která je tvořena třemi boxy 2 x 2, z nichž některé obsahují fantómy. Při provádění figur ve formaci
Triple Box pracujete s tanečníky a fantomy ve své formaci 2 x 2. Udržujte si přehled o fantómech a nechávejte jim ve formaci místo.

Who works with whom in a
Triple Box
Wer mit wem in einer Triple Box arbeitet. Vem som arbetar med vem i en
Triple Box
Hvem der arbejder med hvem i en
Triple Box
Kdo s kým pracuje v
Triple Box

 
before vor före før před
Triple Box Circulate
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Triple Box Pass The Ocean
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Triple Box Counter Rotate 1/4
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Triple Box Peel & Trail
 
after nach efter efter po

See also Siehe auch Se också Viz také Triple Column | Line | Wave FORMATION [C1].

CALLERLAB definition for Triple Box/Column/Line/Wave Concept

Choreography for Triple Box Formation

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?action=view&level=master&file=triplebox.php
22-July-2024 11:11:20
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL