Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Squeeze [C1]
   (author unknown) (Autor unbekannt) (upphovsman okänd) (autor neznámý)
All levels:     

Language: Sprache: Språk: Jazyk:
  
  
  
  
  
 All 
  
   view (admin)

Side-by-side adjacent dancers (those in a Mini-Wave or a Couple) Trade & Slide apart (allowing for two dancer-sized positions of space between them) while far apart dancers slide together & Trade. Tänzer, welche Seite an Seite benachbart sind (diejenigen in einer Mini-Wave oder einem Couple), tanzen Trade & Slide apart (voneinander weg, so daß zwischen Ihnen Platz für 2 Tänzerpositionen entsteht), während die Tänzer, welche weit auseinander stehen, Slide together (zusammenrücken) & Trade tanzen. Dansare bredvid varandra, sida vid sida (De som är i en Mini-Wave eller ett Couple) Trade & glid isär (lämna utrymme för två dansare emellan) medan de som är långt från varandra glider ihop & Trade. Dansere der er ved siden af hinanden (i en wave eller som Couples) laver Trade og glider væk fra hinanden og efterlader plads til 2 dansepositioner mellem sig, mens dansere der er væk fra hinanden, glider sammen og laver en Trade. Tanečníci přímo vedle sebe (jsou v Mini-Wave nebo Couple) Trade & Slide apart (od sebe) (nechávají mezi sebou dvě taneční pozice (spots)). Tanečníci daleko od sebe udělají úkrok k sobě (slide together) & Trade.

Squeeze is a 2-part call. Squeeze ist ein 2-teiliger Call. Squeeze är ett 2-delars call. Squeeze er et 2-fraktion kald. Figura Squeeze má dvě části.

 
before vor före før před
Squeeze
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Squeeze
 
after nach efter efter po

Squeeze The Butterfly [C1]: From a Butterfly. All Squeeze. Ends in an "O". Aus einer Butterfly. Alle tanzen Squeeze. Endet in einem "O". Från en Butterfly. Alla Squeeze. Slutar i ett "O". Fra en Butterfly. Alle laver Squeeze. Ender i en "O" formation. Z formace Butterfly. Všichni Squeeze. Končí ve formaci "O".

 
before vor före før před
Squeeze The Buttefly
 
after nach efter efter po

Squeeze The "O" [C1] (Norm Poisson): From an "O". All Squeeze. Ends in a Butterfly. Aus einem "O". Alle tanzen Squeeze. Endet in einem Butterfly. Från ett "O". Alla Squeeze. Slutar i en Butterfly. Fra en "O" Formation. Alle laver en Squeeze. Ender i en Butterfly. Z formace "O". Všichni Squeeze. Končí v Butterfly.

Squeeze The Galaxy [C1] (Dave Hodson 1976): From a Galaxy. Everyone except the Apex of the Wave-Based Triangle Squeeze. Ends in an Hourglass. Aus einer Galaxy. Alle außer dem Apex Tänzer des Wave-Based Triangle tanzen Squeeze. Endet in einem Hourglass. Från en Galaxy. Alla utom Apex på Wave-Based Triangle Squeeze. Slutar i ett Hourglass. Fra en Galaxy. Alle, undtagen toppunkterne af de Wave baserede Trekanter, laver en Squeeze. Ender i Hourglass. Z formace Galaxy. Všihcni kromě vrcholu Wave-Based Trianglu Squeeze. Končí v Hourglass.

 
before vor före før před
Squeeze The Galaxy
 
after nach efter efter po

Squeeze The Hourglass [C1] (Dave Hodson 1976): From an Hourglass. Points slide together and Trade as Very Centers Trade and slide apart. The Point of the Center Diamond does not move. Ends in a Galaxy. Aus einem Hourglass. Points rutschen zusammen und Trade, während Very Centers Trade und rutschen auseinander (slide apart). Die Points des Center Diamond bewgen sich nicht. Endet in einer Galaxy. Från ett Hourglass. Points glider samman och Trade medan Very Centers Trade och glider isär. Points på Center Diamond rör sig inte. Slutar i en Galaxy. Fra en Hourglass. Alle, undtagen Points i Center Diamond laver en Squeeze. Ender i en Galaxy. Z formace Hourglass. Points úkrok k sobě a Trade, Very Centers Trade a úkrok od sebe. Points středového diamantu se nehýbou. Končí ve formaci Galaxy.

 
before vor före før před
Squeeze The Hourglass
 
after nach efter efter po

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:
  • On Squeeze The Butterfly or Squeeze The "O", all 8 dancers are active. Bei Squeeze The Butterfly oder Squeeze The "O" sind alle 8 Tänzer aktiv. Squeeze The Butterfly eller Squeeze The "O", är alla 8 dansarna aktiva. I Squeeze The Butterfly eller Squeeze The "O", er alle 8 dansere aktive. Při Squeeze The Butterfly a Squeeze The "O" je aktivních všech osm tanečníků.
  • But, on Squeeze The Galaxy or Squeeze The Hourglass only 6 dancers are active! Aber bei Squeeze The Galaxy oder bei Squeeze The Hourglass sind nur 6 Tänzer aktiv. Men på Squeeze The Galaxy eller Squeeze The Hourglass är bara 6 dansare aktiva! Squeeze The Galaxy eller Squeeze The Hourglass er kun 6 dancere active! Při Squeeze The Galaxy a Squeeze The Hourglass je aktivních pouze šest tanečníků!

On Squeeze, sometimes dancers must wait before moving until the other dancers have completed their part. Bei Squeeze müssen manchmal einige Tänzer solange warten, bevor sie sich bewegen, bis die anderen Tänzer ihren Teil abgeschlossen haben. Squeeze, måste dansarna ibland vänta med att röra sig tills de andra dansarna har gjort klart sin del. I Squeeze er der til tider dansere der skal vente til de andre dansere har færdiggjort deres del - se nedenfor. Při Squeeze musí občas někteří tanečníci počkat, než ostatní tanečníci udělají svoji část.

   
before vor före før před
Squeeze
 
after nach efter efter po
Centers Squeeze
 
after nach efter efter po
original Ends Squeeze ursprungliga Ends Squeeze původní Ends Squeeze
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)
   
before vor före før před
Squeeze The Diamond
 
after nach efter efter po
Centers Squeeze
 
after nach efter efter po
original Points Squeeze ursprungliga Points Squeeze původní Points Squeeze
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

anything Like A Squeeze [C4] (Dave Hodson 1979): Do the anything call (usually a 2-dancer call) but end such that those who started close together end far apart (allowing for two dancer-sized positions of space). Tanze den anything Call (in der Regel ein 2-Tänzer Call), aber ende so, daß diejenigen, welche nahe beieinander gestartet haben, entfernt voneinander enden (so daß zwischen Ihnen Platz für 2 Tänzerpositionen entsteht). Gör anything callet (vanligen ett 2-dansare call) men slutar så att de som började bredvid varandra slutar långt från varandra (lämnar utrymme för två dansare). Udělejte figuru anything (obvykle je to figura pro dva tanečníky), ale skončete tak, že se posunete od sebe (a necháte mezi sebou dvě taneční pozice).

CALLERLAB definition for Squeeze
CALLERLAB definition for Squeeze the Hourglass/Galaxy

Choreography for Squeeze

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Arne Pedersen og Britta Bertel and David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php?action=view&level=master&file=squeeze.php
15-July-2024 18:02:53
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL