Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anyone} Shove Off [C4]
   (Lee Kopman)
C4:     

Language: Språk: Jazyk:
  
  
  
 All 
  
   edit def

From applicable 2-dancer formations. EN: 10
Från tillämpliga 2-dansare formationer. SE: 10
Z vhodných formací dvou tanečníků. CZ: 10

Designated dancer Phantom Run (one position away from non-designated dancer) as non-designated dancer moves into designated dancer's vacated position without changing his|her facing direction. EN: 20
Den utpekade dansaren gör en Phantom Run (en position bort från den icke utpekade dansaren) medan den icke utpekade dansaren flyttar sig till den position som blivit ledig efter den utpekade dansaren, utan att ändra sin ansiktsriktning. SE: 20
Označení tanečníci Phantom Run (jednu pozici směrem od neoznačeného tanečníka). Neoznačení tanečníci se přesunou na původní místo označeného tanečníka beze změny směru pohledu. CZ: 20

 
before före před
Shove Off
 
after efter po
 
before före před
Belles Shove Off
 
after efter po

Notes: Kommentarer: Poznámky:

anyone 1 By n Shove Off [C4]:
Designated dancer Phantom Run (one position away from their partner's position) as the n adjacent dancers move 1 position towards the designated dancer. EN: 565
Den utpekade dansaren gör en Phantom Run (en position bort från partnerns position) medan de n dansarna bredvid rör sig en position mot den utpekade dansaren. SE: 565
Označení tanečníci Phantom Run (o jednu pozici od pozice jejich partnera) n vedlejších tanečníků se posune o jednu pozici směrem k označenému tanečníkovi. CZ: 565

 
before före před
End Beau 1 By 3 Shove Off
 
after efter po

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell and David Tesař.

 
C4:     

full URL