Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

From applicable formations with one or more Out-Facing Couples not directly looking at any other dancers. Aus passenden Formationen mit einem oder mehreren Out-Facing Couples, welche keine anderen Tänzer direkt anschauen. Från tillämpliga formationer med ett eller fler Out-Facing Couple som inte direkt tittar på några andra dansare. Fra anvendelige formationer med Out-Facing Couples der ikke kigger på andre dansere. Z vhodných formací, ve kterých je jeden nebo více Out-Facing Couples a zároveň na nikoho dalšího.

Wheel And anything:
Out-Facing Couples (Step Ahead if necessary, and) Promenade 1/4 on the outside (As Couples 1/4 Left; Counter Rotate 1/4, As Couples 1/4 In). The Others (move in to the center if necessary, and) do the anything call. Out-Facing Couples tanzen (Step Ahead, falls erforderlich, und) Promenade 1/4 auf der Außenseite (As Couples 1/4 Left, Counter Rotate 1/4, As Couples 1/4 In). Die Anderen (gehen, falls erforderlich, in die Mitte und) tanzen den anything Call. Out-Facing Couples (Step Ahead om nödvändigt och) Promenade 1/4 på utsidan. (As Couples 1/4 Left; Counter Rotate 1/4, As Couples 1/4 In). De andra (går om nödvändigt in i mitten och) gör anything callet. De 2 Outfacing Couples (Step Ahead hvis nødvendigt) laver 1/4 Promenade på ydersiden (kan også betegnes som As Couples 1/4 Left, Counter Rotate 1/4 og As Couples 1/4 In), mens de andre (går ind til Centeret hvis nødvendigt) udfører Anything kaldet. Out-Facing Couples (v případš potřeby Step Ahead a) venkem Promenade 1/4 (As Couples 1/4 Left; Counter Rotate 1/4, As Couples 1/4 In). Ostatní (přesun doprostřed, pokud je potřeba) a provedou anything.

Reverse Wheel And anything:
Out-Facing Couples Reverse Promenade 1/4; the Others (move in and) do the anything call. Out-Facing Couples tanzen Reverse Promenade 1/4; die Anderen (gehen in die Mitte und) tanzen den anything Call. Out-Facing Couples Reverse Promenade 1/4; de andra (går in och) gör anything callet. De 2 Out-Facing Couples laver en Reverse Promenade 1/4 (kan også betegnes som As Couples 1/4 Right, Counter Rotate 1/4 og As Couples 1/4 In) mens de andre (går ind til Centeret hvis nødvendigt) udfører Anything kaldet. Out-Facing Couples Reverse Promenade 1/4; ostatní (přesun doprostřed a) provedou anything.

   
before vor före før před
Wheel And Touch 1/4
 
after nach efter efter po
Out-Facing Couples
Promenade 1/4
 
after nach efter efter po
New Centers Touch 1/4
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)
 
before vor före før před
Wheel And Chase Right
 
after nach efter efter po
 
before vor före før před
Reverse Wheel And
Explode The Wave
 
after nach efter efter po

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.