Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Scoot & Dodge [A1]
 
 
From a Mini-Wave Box or applicable T-Bone 2 x 2. Aus einer Mini-Wave Box oder anwendbaren T-Bone 2 x 2. Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Z formace Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2.

Leaders Dodge (sidestep into the adjacent position as in Walk & Dodge) as Trailers do your part Scoot Back (Extend, Trade, and Extend). Leaders Dodge (Seitschritt in die angrenzende Position wie beim Walk & Dodge) während die Trailer ihren Teil, Scoot Back, machen (Extend, Trade, und Extend). Leaders gör sin del av Walk & Dodge (stig sidledes till positionen bredvid) medan Trailers gör sin del av Scoot Back (Extend, Trade, och Extend). Leaders Dodge (krok stranou směrem k vedlejší pozici, jako při Walk & Dodge), Trailers dělají svoji část Scoot Back (Extend, Trade, and Extend).

A Mini-Wave Box ends in Back-to-Back Couples. Eine Mini-Wave Box endet in Back-to-Back Couples. En Mini-Wave Box slutar i Couples rygg mot rygg. Mini-Wave Box končí v Back-to-Back Couples.

From a Aus einer Från en Z R-H Mini-Wave Box:

 
 
before vor före před
Scoot & Dodge
 
after nach efter po
From a Aus einer Från en Z L-H Mini-Wave Box:

 
 
before vor före před
Scoot & Dodge
 
after nach efter po
From a Aus einer Från en Z T-Bone 2 x 2: (used at C1 and above) (används på C1 och högre) (používáno od C1 výše)

 
 
before vor före před
Scoot & Dodge
 
after nach efter po

anyone Scoot others Dodge [A1V]: From Facing Couples or other applicable 2x2. Those designated Scoot Back as Others Dodge. Ends in a 2x2. For example, from normal Facing Couples: Boys Scoot, Girls Dodge. Från Facing Couples eller andra tillämpliga 2x2. De som pekas ut Scoot Back medan de andra Dodge. Slutar i en 2x2. Till exempel, från normal Facing Couples: Boys Scoot, Girls Dodge. Z formace Facing Couples a dalších vhodných 2x2. Označení tanečníci Scoot Back, ti druzí Dodge. Končí v 2x2. Například z normálních Facing Couples: Boys Scoot, Girls Dodge.

Scoot Back [Mainstream] (Lee Kopman 1969):

  • From a Mini-Wave Box or applicable T-Bone 2 x 2. Leaders Box Circulate as Trailers Extend, Arm Turn 1/2, & Extend. A Mini-Wave Box ends in a Mini-Wave Box.
  • From a Single 1/4 Tag. Extend; Arm Turn 1/2; & Extend. Ends in a Single 3/4 Tag.
  • Aus einer Mini-Wave Box oder einer passenden T-Bone 2 x 2. Die Leaders tanzen ein Box Circulate, während die Trailers ein Extend, Arm Turn 1/2 & Extend tanzen. Eine Mini-Wave Box endet in einer Mini-Wave Box.
  • Aus einer Single 1/4 Tag. Extend; Arm Turn 1/2 & Extend. Endet in einer Single 3/4 Tag.
  • Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Leaders Box Circulate medan Trailers Extend, Arm Turn 1/2, & Extend. En Mini-Wave slutar i en Mini-Wave Box.
  • Från en Single 1/4 Tag. Extend; Arm Turn 1/2; & Extend. Slutar i en Single 3/4 Tag.
  • Z formace Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2. Leaders Box Circulate, Trailers Extend, Arm Turn 1/2, & Extend. Mini-Wave Box končí v Mini-Wave Box.
  • Z formace Single 1/4 Tag. Extend; Arm Turn 1/2; & Extend. Končí v Single 3/4 Tag.

Walk & Dodge [Mainstream] (Holman Hudspeth 1967): From a Mini-Wave Box or applicable T-Bone 2 x 2. Leaders sidestep into the adjacent position as Trailers walk forward into the next position (i.e., Circulate). A Mini-Wave Box ends in Back-to-Back Couples. Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Leaders stiger sidledes till positionen bredvid medan Trailers går framåt till nästa position (dvs, Circulate). En Mini-Wave Box slutar i Couples rygg mot rygg. Z formace Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2. Leaders krok stranou na místo vedle sebe, Trailers jdou dopředu na další pozici (jakoby Circulate). Mini-Wave Box končí v Back-to-Back Couples.

Grand Scoot & Dodge [NOL]: From Mini-Wave Columns. #1 dancers Dodge, as the Others Grand Scoot Back (Grand Extend, Trade, and Grand Extend). Ends in Columns with the Ends are facing out. Från Mini-Wave Columns. #1 dansaren Dodge, medan de andra Grand Scoot Back (Grand Extend, Trade, och Grand Extend). Slutar i Columns där Ends tittar ut. Z formace Mini-Wave Columns. Tanečník #1 Dodge, ti ostatní Grand Scoot Back (Grand Extend, Trade, and Grand Extend). Končí v Columns s Ends koukající ven.

any Tagging call Back & Dodge [C4]: Do the any Tagging call to the 1/2 Tag position; Scoot & Dodge. Ends in Back-to-Back Couples. For example, a Tag Back & Dodge is a 1/2 Tag; Scoot & Dodge. Tanze den any Tagging call bis zur 1/2 Tag Position; Scoot & Dodge. Endet in Back-to-Back Couples. Dansa any Tagging call till 1/2 Tag position; Scoot & Dodge. Slutar i Back-to-Back Couples. Lav Any Tagging Call til 1/2 Tag position, Scoot & Dodge. Ender i Back-to-back couples. Eks. er en Tag Back & Dodge en 1/2 Tag; Scoot & Dodge. Udělejte any Tagging call do 1/2 Tag formace; Scoot & Dodge. Končí v Back-to-Back Couples. Například Tag Back & Dodge je 1/2 Tag; Scoot & Dodge.

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.