Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Explode The Wave [Plus]
 
 

From a Wave (or Inverted Line). Z formace Wave (nebo Inverted Line).

  1. Step Thru & 1/4 In (turn 1/4 in place toward the center of the 4-dancer formation); Step Thru & 1/4 In (otočka o 1/4 na místě směrem ke středu formace čtyř tanečníků);
  2. Right Pull By.

Ends in Back-to-Back Couples. Končí v Back-to-Back Couples.

From a Från en Z Right-Hand Wave:

 
   
before före před
Explode The Wave
 
after efter po
Step Thru & 1/4 In
 
after efter po
Right Pull By
(done) (klart) (hotovo)
From a Från en Z Left-Hand Wave:

 
   
before före před
Explode The Wave
 
after efter po
Step Thru & 1/4 In
 
after efter po
Right Pull By
(done) (klart) (hotovo)
From an Från en Z Inverted Line:

 
   
before före před
Explode The Wave
 
after efter po
Step Thru & 1/4 In
 
after efter po
Right Pull By
(done) (klart) (hotovo)

Notes: Kommentarer: Poznámky:
  • The Right Pull By is done with the person originally facing the same direction as you were. In this respect, Explode The Wave is similar to Trade The Wave in that you can 'peek' down the wave to determine with whom to work. Right Pull By se dělá s tím, kdo se na začátku koukal tím samým směrem jako vy. Z tohoto úhlu pohledu je figura Explode The Wave podobná Trade The Wave, ve které se můžete podívat dolů po své vlně a určit si, s kým budete pracovat.

Explode And anything [Plus]: From a Wave (or Inverted Line). As one movement, Step Thru & 1/4 In. Ends in Facing Couples. Z formace Wave (nebo Inverted Line). Jako jeden pohyb Step Thru & 1/4 In. Končí ve Facing Couples.

1/4 In | Out [A1] (Jim Faulkenberry and och a Clarence Watson 1959): From a Couple or Mini-Wave. Individually turn 1/4 toward (1/4 In) or away from (1/4 Out) your Partner (the adjacent dancer). If you do not have a Partner, turn 1/4 toward or away from the center of the smallest applicable sub-formation you can find. Från ett Couple eller Mini-Wave. Vrid individuellt 1/4 mot (1/4 In) eller bort från (1/4 Out) din Partner. Om du inte har någon Partner, vrid 1/4 mot eller bort från mitten på den minsta tillämpliga formation du kan hitta. Z formace Couple nebo Mini-Wave. Individuálně se otočte o 1/4 směrem k (1/4 In) nebo od (1/4 Out) partnera (tanečník vedle vás). Pokud nemáte partnera, otočte se o 1/4 směrem k nebo od středu nejmenší vhodné sub-formace, kterou dokážete najít.

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.