Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Diagonal Column | Line | Wave Concept [C4]
 
 

A Diagonal Column | Line | Wave is a Distorted Column | Line | Wave in which the facing directions of the dancers are off by 45° relative to the Column | Line | Wave (i.e., if everybody individually turned 45° to the Right or Left, then they would be in the named formation). For example, from a Butterfly formation, there are two Diagonal Columns or two Diagonal Lines | Waves. Formace Diagonal Column | Line | Wave jsou deformované Column | Line | Wave, ve kterých se směr pohledu tanečníků liší o 45° vůči normální Column | Line | Wave (tzn. kdyby se každý otočil o 45° doleva nebo doprava, pak by byli všichni ve jmenované formaci). Například ve formaci Butterfly jsou dvě Diagonal Columns nebo dvě Diagonal Lines | Waves.

Diagonal Column:

 
   
From here... ここから ... Härifrån... Odtud...   Think of working here... Myslete si, že pracujete zde...   or here. nebo zde.
These are (Twin) Diagonal Columns. You can work in
a single Column or in Twin Columns depending upon the call.
Toto je formace (Twin) Diagonal Columns. Můžete pracovat
v single Column nebo ve Twin Columns (v závislosti na prováděné figuře).

Diagonal Column Dixie Style To A Wave:

 
   
before före před
Diagonal Column Dixie Style To A Wave
 
after efter po
Centers Right Pull By
 
after efter po
Left Touch 1/4
(done) (klart) (hotovo)

Diagonal Line | Wave:

 
   
From here... ここから ... Härifrån... Odtud...   Think of working here... Myslete si, že pracujete zde...   or here. nebo zde.

Normally, calls done within a Diagonal Column|Line|Wave start and end on the four footprints of the Diagonal Column|Line|Wave. Occasionally, from a Butterfly, the caller may give a call which rotates the Diagonal by 90° (such as Diagonal Wave Lockit or Diagonal Wave Spin The Top). In this case, the dancers end in the footprints of the other 1x4. Normálně figury callerované z Diagonal Column|Line|Wave začínají a končí na těch samých pozicích. Občas může caller z formace Butterfly říct povel, který otočí diagonálu o 90° (jako třeba Diagonal Wave Lockit ebo Diagonal Wave Spin The Top). V takovém případě skončí tanečníci na pozicích té druhé formace 1x4.

Diagonal Wave Spin The Top:

 
   
before före před
Diagonal Wave Spin The Top
 
after efter po
Diagonal Wave Swing
 
after efter po
Diagonal Wave Fan The Top
(done) (klart) (hotovo)

 
From Interlocked Blocks
you have Diagonal Lines of 3...
Ve formaci Interlocked Blocks
je formace Diagonal Lines of 3...
  Think of working here. Myslete si, že pracujete zde.

These are (Parallel) Diagonal Lines. You can work in
a single Line or in Parallel Lines depending upon the call.
Toto je formace (Parallel) Diagonal Lines. Můžete pracovat v
ve formaci single Line nebo Parallel Lines, v závilosti na řečené figuře.

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.