Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

An "O" consists of dancers occupying the following spots in a 4 x 4 matrix: Ein "O" besteht aus Tänzern, welche folgende Plätze in einer 4 x 4 Matrix besetzen: Ett "O" består av dansare som står på följande positioner i en 4 x 4 matris: Som illustreret nedenfor består en "O" formation af dansere der optager de viste pladser i en 4 x 4 Matrix. Formace "O" obsahuje zobrazené pozice v matici 4 x 4:

"O" FORMATION

 
 
From here... Aus dieser Formation... Härifrån... Når du er her... Zde si myslete...   imagine you are here. ...stelle Dir vor, Du wärst hier. tänk att du är här. Så forestil dig du er her. že jste zde.

An "O" is considered to be Distorted Columns, as if the Centers slid apart from normal Columns. Ein "O" wird betrachtet, als ob es sich um verzerrte Columns handeln würde, so als ob die Centers seitlich aus normalen Columns wegrücken. Ett "O" anses vara distorderade Columns, som om Centers hade glidit isär från normala Columns. En "O" formation er at betragte som forskudte Columns, som hvis Centers slider væk fra en normal Column. Formace "O" je považována za Distorted (zdeformovaný) Columns, jakoby Centers udělali z normálních Columns úkrok stranou.

 
If you are here... Wenn Du hier stehst... Om du är här... Hvis du er her... Zde si myslete...   think of working
in Columns
...stelle Dir vor,
in Columns zu arbeiten
tänk att du arbetar
i Columns
Så forestil dig at arbejde
i Columns
že pracujete
v Columns
 
before vor före før před
"O" Circulate
 
after nach efter efter po
     
before vor före før před
"O" Transfer The Column
  imagine you are here stelle Dir vor,
Du wärst hier
tänk att du
är här
Forestil dig at du er her představte si, že jste zde
 
after nach efter efter po
Transfer The Column
 
after nach efter efter po
re-establishing "O" footprints nach Einnahme
der "O" Positionen
att ha återställt "O" 'footprints' re-etablering af "O" footprints jděte zpět na "O" pozice
(done) (fertig) (klart) (færdig) (hotovo)

Notes: Hinweise: Kommentarer: Noter: Poznámky:

   
From here... Von hier... Härifrån... Fra her... V této formaci si představte,   imagine you are here... stell Dir vor, Du wärst hier... tänk att du är här... Forestil dig at du enten er her... že jste zde...   ... or here. ...oder hier. ... eller här. ... eller her. ... nebo zde.
 
before vor före før před
"O" Walk & Dodge
 
after nach efter efter po

Mini-"O" FORMATION [C1V]: A Mini-"O" is a 6-dancer "O" with 2 Centers and 4 Ends. Ein Mini-";O"; ist ein 6-Tänzer ";O"; mit zwei Centers und 4 Ends. Ett Mini-";O"; är ett 6-dansare ";O"; med 2 Centers och 4 Ends. En Mini-"O" er et 6-dancer "O" med 2 Centers og 4 Ends. Mini-";O"; je ";O"; ze šesti tanečníků. Formace má 2 Centers a 4 Ends.

Mini-"O" FORMATION

 
 
Mini-"O"  think of working here stell Dir vor,
Du arbeitest hier
tänk att du arbetar här. Forestil dig at arbejde her myslete si, že jste zde

See also Siehe auch Se också Viz také Butterfly FORMATION [C1] and und och og a Squeeze [C1].

https://www.ceder.net/def/_all_languages.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.